ELi plastistrateegia: rohkem ringlussevõttu, vähem mikroplasti  

 
 

Euroopa Liit tahab 2030. aastaks jõuda selleni, et kõik plastpakendid oleksid ringlussevõetavad.

Euroopa Parlamendi liikmed juba arutavad ka teatavate ühekordselt kasutatavate plastesemete keelamist.

Plast on odav ja vastupidav ja seda kasutatakse kõikjal. Kuid ühtaegu kasvab ka plastiprügi ja mereprahi mass, mis kahjustab keskkonda ja inimeste tervist.

Igal aastal tekib ELis ligikaudu 26 miljonit tonni plastjäätmeid. Vähem kui 30% sellest võetakse ringlusse, osa viiakse ümbertöötlemiseks ELi-välistesse riikidesse. Ülejäänu ladestatakse prügilasse, põletatakse või jääb lihtsalt loodusesse vedelema. Plastprügi leidub nii metsas kui ka rannas, nii jõgedes kui ka meres.

Plastireostuse vähendamiseks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu plastistrateegia, mille eesmärk on tagada, et 2030. aastaks saaks iga plastpakendit korduskasutada või ringlusse võtta. Samuti tahetakse vähendada ühekordsete plastesemete ja mikroplasti kasutamist.

Mikroplast  
  • väga väikesed (< 5 mm) plastiosakesed  
  • võib tahtmatult moodustuda suuremate plastitükkide, näiteks sünteetiliste tekstiilide kulumisel ja lagunemisel  
  • toodetakse ka sihipäraselt ja lisatakse näiteks mahapestavatele kosmeetikatoodetele (koorivad näo- või kehakreemid)  

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2018. aasta resolutsioonis kiideti komisjoni kava heaks. Lisaks nõudis parlament, et 2020. aastaks keelataks mikroplasti sihilik lisamine kosmeetika- ja kehahooldustoodetesse, pesu- ja puhastusvahenditesse. Teatavate plasttoodete puhul tuleb kindlaks määrata ringlussevõetud materjali minimaalne sisaldus, samuti tuleb kehtestada ringlussevõetud plasti kvaliteedistandardid. Ühtlasi peaksid ettevõtjad jälgima, et muu hulgas tekstiilide, rehvide, värvide ja sigaretifiltrite tootmisel eralduks vähem mikroplasti.

Komisjoni plastistrateegia menetlemise eest parlamendis vastutab Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsiooni belglasest liige Mark Demesmaeker. Tema sõnul on ELil aeg tegutseda. „Seni oleme oma plastijäätmeprobleemi lahendanud allhanke korras, vedades jäätmeid näiteks Hiinasse. Kuid Hiina otsustas hiljuti ELi plastiprügi impordi täielikult keelata. Niisiis peame nüüd tegutsema, uuendama ja investeerima.“

Ühtlasi arutab Euroopa Parlament ettepanekut keelata teatavad ühekordse kasutusega plasttooted, nagu plastikust noad-kahvlid, taldrikud ja õhupallivardad, ning nõuda, et pakendifirmad tasuksid osa äravisatud plasti koristamise kuludest. Täiskogu hääletab ettepaneku üle ilmselt oktoobris.