Sõiduautode heitkoguste vähendamine: selgitus autode uute CO2 sihttasemete kohta 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©APimages/European Union-EP  

Sõiduautode heitkoguste vähendamiseks tegid Euroopa Parlamendi liikmed ettepaneku kehtestada autodele rangemad CO2-heite piirmäärad ning esitasid uue elektriautode kasutuselevõtu sihtmärgi.

Miks seda vaja on?

Sõiduautod ja kaubikud tekitavad ligikaudu 15% ELi CO2-heitest, mis põhjustab kliimamuutusi. Transport on ainus sektor, kus kasvuhoonegaaside heitkogused on praegu suuremad kui 1990. aastal.

Autode heitenormide karmistamine aitaks saavutada ELi 2030. aasta kliimaeesmärgid ning tarbijate jaoks väheneksid kütusearved.

Praegune olukord

Värskete andmete kohaselt kasvas eelmisel aastal uute sõiduautode keskmine heitkogus (118,5 g CO2/km), mis oli viimastel aastatel pidevalt vähenenud. Praegu kehtivate eeskirjade kohaselt ei tohi uus auto tekitada 2021. aastaks keskmiselt rohkem kui 95 g CO2/km.

Elektriautode arv kasvab kiiresti, kuid nad moodustavad siiski vähem kui 1,5% registreeritud uutest autodest.

Ettepaneku sisu

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vähendada 2021. aasta heitkoguste piirmäära 2025. aastaks 15% ja 2030. aastaks 30% võrra. Uued sihttasemed on väljendatud protsentides, sest 95 g/km norm tuleb uuesti arvutada uue ja rangema heitekatse tõttu, mis vastab paremini tegelikele sõidutingimustele.

3. oktoobri täiskogu hääletusel leidsid Euroopa Parlamendi liikmed, et heitkoguseid tuleks vähendada vastavalt 20% ja 40% ning 35% 2030. aastal müüdud uutest sõiduautodest peaksid olema elektri- või hübriidmootoriga. Samuti kutsusid nad ELi kergendama autotööstuse jaoks üleminekut keskkonnasäästlikumatele autodele, et aidata kaitsta töökohti ja toetada elektriautode akude tootmist Euroopas.

Järgmised sammud

Täiskogu istungil vastu võetud ettepanekud on aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimistel lõppeesmärkide üle.