Euroopa Liidu uued normid odavamate telefonikõnede ja kiiremate ühenduste tagamiseks  

 
 
©AP images/European Union-EP  

Varsti on telefonikõned teistesse ELi liikmesriikidesse odavamad. Sideettevõtete jaoks soodustavad liidu uued ja selgemad reeglid pikaajalisi investeeringuid võrgutaristusse.

Odavamad ja kiiremad teenused

14. novembril kiitis Euroopa Parlament heaks telekommunikatsiooni paketi. Sellega kehtestatakse alates 15. maist 2019 ELi liikmesriikide vaheliste telefonikõnede minutihinna piirmääraks 19 senti ja tekstisõnumi hinnaks kuus senti. Paketiga tahetakse soodustada ka investeeringuid 5G ühenduvuse tagamiseks Euroopa linnades 2020. aastaks. Sellega peaksid sideteenused tunduvalt kiiremaks muutuma.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv hispaanlasest parlamendiliige Pilar del Castillo Vera, kes korraldas uute reeglite menetlemist parlamendis, kinnitab, et veebipõhised teenused, näiteks Skype ja Whatsapp, muutuvad tänu nendele eurooplaste jaoks selgemaks ja usaldusväärsemaks.

„Pärast eelmist õigusnormide läbivaatamist, mis toimus 2009. aastal, on elektrooniliste sideteenuste turg põhjalikult muutunud“, märgib del Castillo. Ta lisab, et mängu on tulnud uued osalised, kuna üha rohkem tarbijaid ja ettevõtjaid kasutab andme- ja internetiteenusid. Reeglite ajakohastamisel ongi arvesse võetud neid uusi osalisi.

Paremad teenused

Uued reeglid peaksid teenusekasutajat paremini kaitsma. Nii on probleemide korral edaspidi lihtsam teenusepakkujat vahetada või hüvitust taotleda. Peale selle on kavva võetud meetmed, millega soodustada investeeringuid ülisuure läbilaskevõimega võrkudesse ning edendada mobiilsidet ja 5G ühenduvust.

Del Castillo kinnitab, et nõudmine kvaliteetse, kiire ja turvalise ühenduvuse järele aina suureneb. Näitena võib tuua kogu hariduse ja teaduse valdkonna või ka mobiilse tervishoiu ehk m-tervise (mHealth).

Hoiatusteated mobiiltelefoni kaudu

Telekommunikatsiooni pakett hõlmab ka kohustuslikku hoiatussüsteemi hädaabinumbri 112 kaudu. Sellelt numbrilt saadetakse inimesele tekstisõnum, mis hoiatab läheneva hädaolukorra või katastroofi, näiteks terroriünnaku või loodusõnnetuse eest.

Lisateave telekommunikatsiooni paketi kohta:
Pressiteade