Programm „Erasmus+“ pakub tulevikus uusi võimalusi  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Suurem eelarve loob rohkem võimalusi ebasoodsas olukorras inimestele. Kultuuri- ja hariduskomisjon soovitab programmi „Erasmus+“ järgmiseks perioodiks uusi prioriteete.

Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon toetas 20. veebruaril toimunud hääletusel järgmist programmi „Erasmus+“ (2021–2027), kuid pakkus ka välja meetmed selle parandamiseks. Komisjoni liikmed tahaksid eelarvet lausa kolmekordistada. Nad leiavad ka, et tuleks suurendada kaasrahastamise osakaalu ja koostööd muude Euroopa programmidega. Peale selle peavad nad vajalikuks rajada erialase tipptaseme keskusi. Tegemist oleks rahvusvaheliste keskustega, kus pakutakse kvaliteetset kutseõpet, et inimesed saaksid arendada peamistes tööturusektorites töötamiseks vajalikke oskusi.

Parlamendiliikmed tahavad hõlbustada ka ebasoodsas olukorras inimeste suuremat osalemist Erasmuse programmis. Eritoetus peaks hõlmama keelekoolitust, haldustuge või e-õppe võimalusi.

5. veebruaril toimunud hääletusel toetas kultuurikomisjon praeguste liikuvuskavade jätkamist Ühendkuningriigi ja ELi vahel, juhul kui Ühendkuningriik peaks liidust lahkuma ilma lepinguta.


Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. See sai alguse üliõpilaste vahetusprogrammina 1987. aastal, kuid alates 2014. aastast pakub see võimalusi ka igas vanuses õpetajatele, praktikantidele ja vabatahtlikele.

Programmis „Erasmus+“ on viimase 30 aasta jooksul osalenud üle üheksa miljoni inimese ning ainuüksi 2017. aastal sai programmist kasu peaaegu 800 000 inimest. Programm hõlmab praegu 33 riiki (kõik 28 ELi liikmesriiki ning Türgi, Põhja-Makedoonia, Norra, Island ja Liechtenstein) ning see on avatud partnerriikidele üle kogu maailma.

Euroopa Komisjoni andmetel pakutakse igale kolmandale programmis „Erasmus+“ osalenud praktikandile töökohta samas ettevõttes, kus ta praktikal viibis. Lisaks on välismaal õppinud või end koolitanud noorte töötuse määr viis aastat pärast ülikooli lõpetamist 23 % madalam, võrreldes nende mitteliikuvate eakaaslastega.


Kuidas kandideerida?

Erasmus+ pakub võimalusi üksikisikutele ja organisatsioonidele üle kogu maailma.

Taotlemise kord ja ettevalmistus võivad erineda sõltuvalt sellest, millises programmis soovite osaleda. Lisateavet selle kohta leiate siit.