Naised Euroopa Parlamendis (infograafika)  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Naistel peaks poliitikas olema oluline roll. Kuidas on sellega lood Euroopa Parlamendis? Vaata jooniseid ja saad teada.

Joonis 1 Naiste ja meeste osakaal Euroopa Parlamendis alates 1979. aastast  

Kuigi Euroopa Parlament seisab soolise võrdõiguslikkuse eest, näitab värske statistika, et naised on nii kohaliku, riikliku kui ka Euroopa tasandi poliitikas ja avalikus elus jätkuvalt alaesindatud.

Euroopa Parlamendi naisliikmete osakaal on aastate jooksul siiski suurenenud. Alates parlamendi asutamisest 1952. aastal kuni esimeste valimisteni 1979. aastal oli selle liikmete seas vaid 31 naist. Esimeses otse valitud Euroopa Parlamendis oli naiste osakaal 15,2%. Iga uue koosseisuga on naisliikmete osakaal suurenenud. Praegu on Euroopa Parlamendis rohkem naisi kui kunagi varem – 40,4%.

Naiste esindatus Euroopa Parlamendis ületab nii riikide parlamentide maailma keskmist kui ka ELi keskmist.

EP mees- ja naisliikmete osakaal liikmesriikide kaupa  

Suureneb ka Euroopa Parlamendi juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arv. Praegu, üheksandal ametiajal, on parlamendi 14 asepresidendist kaheksa naised ja 22 komisjoni esimeeste seas on 12 naist. Seda on rohkem kui eelmisel ametiajal, mil parlamendil oli viis naissoost asepresidenti ja 23 komisjoni esimeestest 11 olid naised.

Naised Euroopa Parlamendi juhtivatel ametikohtadel  

Naised ELi juhtivatel ametikohtadel

Esimest korda ajaloos saab Euroopa Komisjoni presidendiks naine. Enne kui Euroopa Parlament Ursula von der Leyeni ametisse valis, lubas viimane hoolitseda selle eest, et Euroopa Komisjoni volinike kolleegium oleks sooliselt tasakaalustatud. Ta täitis oma lubaduse. 9. septembril esitas ta volinikukandidaatideks 12 naist ja 14 meest.


Majandusotsuste tegemine on valdkond, kus EL on soolise võrdõiguslikkuse ja naiste esindatuse poolest kõige halvemas seisus. Keskpankades ja rahandusministeeriumides on mehed endiselt ülekaalus. Parlament on nõudnud, et majandus- ja rahandusvaldkonna kõrgetele ametikohtadele nimetataks rohkem naisi. Esimest korda võib Euroopa Keskpanga juhiks saada naine – sellele ametikohale on nimetatud Christine Lagarde.