Ohutumad teed: ELi uued meetmed liiklusõnnetuste vähendamiseks  

 
 
©AP images/European Union-EP  

Parlament kiitis 16. aprillil heaks uued meetmed liiklusohutuse suurendamiseks ja õnnetuste vähendamiseks. Uus kord muudaks terve rea turvaelemente uutes autodes kohustuslikuks.

ELi maanteed on maailma kõige ohutumad. Keskmiselt toimub siin aastas 49 surmaga lõppenud liiklusõnnetust miljoni elaniku kohta, võrrelduna ülemaailmse keskmisega 174 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta. Viimasel kahel kümnendil on ELi teedel hukkunute arv enam kui poole võrra vähenenud, kuid viimased andmed näitavad, et see vähenemine on peatunud ning et liiklusohutuse suurendamiseks ja elude säästmiseks on vaja veel palju ära teha.

Tutvuge infograafikuga ELi teedel hukkunute arvu kohta.

Uute reeglitega muudetakse kohustuslikuks kõrgtehnoloogiliste ohutusvahendite paigaldamine kõigile ELi turul müüdavatele uutele maanteesõidukitele. Uute mudelite puhul hakkavad need nõuded tõenäoliselt kehtima 2022. aasta maist ja olemasolevate mudelite puhul 2024. aasta maist. Reeglite eesmärk on ka kehtivate õigusaktide kohandamine, et võtta arvesse tehnoloogia arengut ja sotsiaalseid suundumusi, nagu elanikkonna vananemine, sõidukijuhtide tähelepanu hajumise uued põhjused (eelkõige elektroonikaseadmete kasutamine sõiduki juhtimise ajal) ning jalgratturite ja jalakäijate arvu suurenemine ELi teedel.


Róża Thun – PPE/PL

„Arukas kiirusekontrollisüsteem annab juhtidele kaartidel ja liiklusmärkide jälgimisel põhinevat tagasisidet, kui lubatud sõidukiirus on ületatud. Me ei võta kasutusele mitte kiiruspiirikut, vaid aruka süsteemi, mis annab juhtidele selgelt märku, kui nad kiirust ületavad. See mitte üksnes ei suurenda meie kõigi turvalisust, vaid aitab juhtidel vältida ka trahve kiiruse ületamise eest.“


Mis muutub?

Kõigis uutes sõidukites peab olema ligikaudu 30 turvasüsteemi, sealhulgas järgmised:


  • Arukas kiirusekontrollisüsteem, mis annab juhile teada, kui ta kiirust ületab
  • Juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteem
  • Kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem, mis aitab liiklusolusid tähelepanelikult jälgida
  • Hädapidurdustuli, mis annab sõiduki taga asuvatele liiklejatele märku, et juht pidurdab järsult
  • Tagurdamise abisüsteem, mis aitab kaamera või seiresüsteemi abil vältida kokkupõrget sõiduki taga asuvate inimeste ja objektidega
  • Rehvirõhu jälgimise süsteem, mis hoiatab juhti, kui rõhk rehvis alaneb
  • Alkoluku paigaldamise võimalus, mis võimaldab paigaldada sõidukile järelturu alkolukuseadmed
  • Sündmuste salvesti asjakohaste andmete registreerimiseks veidi enne ja vahetult pärast liiklusõnnetust ning selle ajal

Samuti nõutakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite varustamist hädapidurdussüsteemiga (veoautode ja busside puhul on see juba kohustuslik) ja hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteemiga. Veokitele ja bussidele kehtestatakse nõue kasutada otsese nähtavuse elemente, mis võimaldavad juhil näha vähekaitstud liiklejaid, ning hoiatussüsteeme, mis tuvastavad jalakäijate ja jalgratturite viibimise sõiduki vahetus läheduses.

Ligikaudu 95% kõikidest liiklusõnnetustest on seotud inimliku eksimusega ning kohustuslikud turvaelemendid peaksid liiklussurmade arvu oluliselt vähendama.


Järgmised sammud

Enne kui uued normid saavad jõustuda, peavad liikmesriigid need heaks kiitma.