Sõiduautode CO2-heide: faktid ja arvud (infograafika) 

 
 

Kas olete kunagi mõelnud sellele, kui suur on sõiduautode CO2-heide ja kas elektrisõidukid on ka tegelikult puhtam alternatiiv? Vastuse leiate meie infograafikast.

Transport tekitab peaaegu 30% ELi CO2 koguheitest, millest 72% pärineb maanteetranspordist. Osana jõupingutustest vähendada CO2 heitkoguseid on EL püstitanud eesmärgi vähendada transpordist pärinevat heidet 2050. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 60%.

Transpordi tekitatud heitkogused kasvavad

Selle eesmärgi saavutamine ei ole aga lihtne, kuna heite vähenemine on aeglustunud. Muud sektorid on heidet alates 1990. aastast vähendanud, kuid kuna inimesed liiguvad üha rohkem, siis transpordi tekitatud CO2-heide suureneb.

Aeglustunud on ka jõupingutused uute autode kütusesäästlikkuse suurendamiseks. Pärast varasematel aastatel toimunud heitkoguste pidevat langust paiskasid 2017. aastal uued registreeritud sõiduautod õhku keskmiselt 0,4 grammi CO2 kilomeetri kohta rohkem kui 2016. aastal.

Selle suundumuse tõkestamiseks on EL teinud ettepaneku kehtestada uued CO2-heite sihttasemed, mille eesmärk on vähendada uute sõiduautode ja kaubikute kahjulikku heidet. Euroopa Parlamendi liikmed võtsid uued õigusnormid vastu 27. märtsil.

CO2-heitkoguste muutused ELis sektorite kaupa (1990–2016)  

Sõiduautod on suured saastajad

Reisijateveo CO2-heide on eri transpordiliikide puhul väga erinev. Sõiduautod on suurimad saastajad, tekitades 60,7% Euroopa maanteetranspordi CO2 koguheitest.

Kuna aga Euroopas on keskmiselt 1,7 reisijat sõiduauto kohta, on teised transpordiliigid, näiteks bussid, praegu keskkonnahoidlikum alternatiiv.

Sõiduautod tekitavad 60% transpordi CO2-heitest  

Elektriautod muutuvad üha populaarsemaks, kuid kas nad on keskkonnasõbralikumad?

Sõiduautode CO2-heite vähendamiseks on kaks võimalust: muuta sõidukid tõhusamaks või kasutada muud kütust. Tänapäeval kasutab enamik Euroopa autosid bensiini või diislikütust (89%), kuid ka elektriautod muutuvad üha populaarsemaks.

Hoolimata väikesest turuosast (umbes 1,5% registreeritud uutest sõiduautodest) on ELis uute elektriautode registreerimiste arv viimastel aastatel pidevalt kasvanud. 2017. aastal kasvas elektriautode müük 2016. aastaga võrreldes 51%.

Et vastata küsimusele „Kui palju CO2-heidet auto tekitab?“, tuleb arvesse võtta nii auto kasutamise ajal õhku paisatud CO2-heitkoguseid kui ka auto tootmise ja kõrvaldamisega tekitatud heidet.

Elektriauto tootmine ja kõrvaldamine on vähem keskkonnasõbralik kui sisepõlemismootoriga auto tootmine ning elektrisõidukite tekitatud heitkoguste tase varieerub olenevalt sellest, kuidas elektrit toodetakse.

Kuid võttes arvesse ELi keskmist energiaallikate jaotust, on elektriautod siiski juba tõestanud, et nad on bensiinil töötavatest autodest keskkonnahoidlikumad. Kuna taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaal tulevikus suureneb, muutuvad elektriautod veelgi keskkonnasõbralikumaks.

Sõiduautode CO2-heide kütuseliikide kaupa ja elektriautode puhul  

Muud ELi meetmed kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks

Pariisi kliimakokkuleppe raames kohustus EL vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks kõikides majandussektorites 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 40%.

Lisaks autode heitkoguste eesmärkide seadmisele on Euroopa Parlamendi liikmed vastu võtnud järgmised meetmed, mis aitavad ELil seda kohustust täita:


Tutvuge infograafikuga ELi edusammude kohta 2020. aastaks seatud kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamisel