Liiklussurmade statistika ELis (infograafik) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

ELi liiklus on suhteliselt turvaline, kuid millised riigid on kõige ohutumad? Liikluses hukkunute arv ELis riikide, vanuserühmade, soo jm lõikes.

Igal aastal saab ELi teedel surma või raskesti vigastada tuhandeid inimesi. Tänu sotsiaalsele ja tehnoloogilisele arengule vähenes ajavahemikul 2001–2019 liiklussurmade arv 23 protsenti ning kuigi kaheksa riiki registreerisid 2019. aastal oma madalaimad liiklussurmade arvud, siis andmed näitavad, et liiklussurmade arvu vähenemine on aeglustumas.

 

2019. aastal olid kõige turvalisema liiklusega ELi riigid olid Rootsi ja Iirimaa ning kõige ohtlikum liiklus oli Rumeenias, Bulgaarias ja Poolas.

Infograafik: liikluses hukkunute arv ELis riikide, tee- ja transpordiliikide ning vanuserühmade lõikes  

2018. aastal olid 12 protsenti ELi teedel hukkunutest 18–24 aastased, samas kui ELi elanikkonnast kuulub sellesse vanuserühma vaid 8 protsenti. See tähendab, et noored inimesed on ebaproportsionaalselt esindatud liiklussurmade statistikas. Siiski on 2010. aastast saadik vähenenud surmajuhtumite hulk selles vanusegrupis 43 protsenti.

 

Vanemas eas (65 ja vanemad) hukkunute osakaalon kasvanud 22 protsendilt 2010. aastal 28 protsendini 2018. aastal. Alla 15. aastaste osakaal oli viimaste andmete järgi kaks protsenti.

 

Rohkem kui kolm neljandikku (76 protsenti) liikluses hukkunutest olid mehed - trend, mis ei ole 2010. aastast muutunud, ning mis on sarnane kõikides ELi liikmesriikides.

 

Mida teeb EL liiklusõnnetuste arvu vähendamiseks?


Parlament kiitis 16. aprillil 2019 heaks uued reeglid, millega muudetakse kohustuslikuks 30 kõrgtehnoloogilist turvaelementi, nagu arukas kiirusekontrollisüsteem ja juhti tähelepanu hajumise eest hoiatavad süsteemid. Ohutussüsteemide kohustuslik paigaldamine võiks aidata säästa 2038. aastaks üle 25 000 inimelu ja vältida vähemalt 140 000 rasket vigastust, arvestades, et ligikaudu 95 protsenti kõikidest liiklusõnnetustest on seotud inimliku eksimusega.

 

Et muuta teed turvalisemaks, karmistab EL ka maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise reegleid ja jätkab tööd isejuhtivatele sõidukitele ühiste eeskirjade koostamiseks.