Tolmeldajate kaitse: millised on parlamendi eesmärgid (video) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Parlamendiliikmed soovivad peatada mesilaste ja teiste tolmeldavate putukate kadumise ELis ja rakendada abinõusid tolmeldavate liikide mitmekesisuse kaitseks.

Tolmeldajate populatsiooni kadumisega Euroopas ja teistes maailma paikades, on Euroopa Parlament korduvalt kutsunud Euroopa Komisjoni tegema täiendavate meetmete ettepanekuid mesilaste ja teiste tolmeldavate putukate kaitseks Euroopas.

 

2018. aasta juunis esitles Euroopa Komisjon ELi tolmeldajate algatust. Komisjoni strateegia esitleb meetmeid, millega tegeleda tolmeldavate putukate kadumisega, mis on ohuks meie ökosüsteemile ja majandusele. Algatus identifitseerib meetmete rakendamise põhivaldkondadena mitmekesisuse kaitse, ning teadusuuringute ja teadmiste vähesuse.

 

Parlament võttis 18. detsembril vastu resolutsiooni, mis kritiseerib tehtud ettepanekut, kuna see on ebapiisav, et võidelda tolmeldajate kadumise algpõhjustega - kliimamuutus, intensiivne põllumajandus ja elupaikade kadumine. Resolutsioon kutsub Komisjoni hindama praeguste poliitikameetmete mõju, et kindlustada ELi tasemel efektiivne ja suunatud tegevus looduslike tolmeldajate kadumisega võitlemiseks.

 

Loe lähemalt, kes on tolmeldajad, milline on nende mõju majandusele ja miks nad on kadumas.

 

Pestitsiidide kasutamise vähendamine on oluline tolmeldajate kaitseks

Pestitsiidide mõju tolmeldajatele tuleneb nende toimeaine toksilisusest ja kokkupuute tasemest. Parlamendiliikmete sõnul peaks ühise põllumajanduspoliitika (CAP) peamiseks prioriteediks muutuma pestitsiidide vähendamine, mis on oluline taimede bioloogilise mitmekesisuse levitamiseks ja toiduohutusse panustamiseks.

 

2018. aasta aprillis nõustus EL piirama neonikotinoidsete pestitsiidide (imidaklopriid, klotianidiid, tiametoksaam) väljas kasutamise, kui selgus, et nad kujutavad endast suur ohtu mesilastele. Siiski on mitmed liikmesriigid teavitanud enda territooriumil nende pestitsiidide kasutamise erakorralistest erimeetmetest.

 

Parlamendiliikmed kutsuvad, metsikute tolmeldavate putukate kaitseks, rakendama ELi üleseid kohustuslikke pestitsiidide vähendamise eesmärke, lisaks kutsuvad nad Komisjoni looma seadusi, mis keelustaksid ELis neonikotinoidsete pestitsiidide tootmise, müügi ja kasutuse.

 

Loe lähemalt ELi loomade heaolu seaduste kohta.

Me peame arutama pestitsiididele lubade andmise korda. Seal on suuri puudujääke. Nüüd on Komisjonil aeg näidata tulemusi.

Martin Häusling, Euroopa Parlamendi resolutsiooni kaasraportöör (Rohelised/EFA, Saksamaa) 
Jaga seda tsitaati: 

Rohkem teadusuuringuid ja parem tolmeldajate kadumise järelevalve


Kuigi oluline tõendusmaterjal näitab ohtlikku tolmeldajate vähenemist ja põhilised ohuallikad tolmeldajatele on leitud, on siiski märkimisväärsed teadmiste lüngad ja kadumise kogu ulatus ei ole teada.

 

Probleemist tervikliku ülevaate saamiseks ja vajalike andmete kogumiseks, nõuavad parlamendiliikmed rohkem rahastust teadusuuringutele, mis uuriksid mesilaste kadumist ja teostaksid järelevalvet ELi tolmeldajate liikide ja populatsiooni kohta. Parlamendiliikmed toetavad ka vähese riskiga pestitsiidide tootmist, mis oleksid tolmeldajatele kahjutud.

 

Lisateave bioloogilise mitmekesisuse kaitse kohta