Ülemaailmne vähi vastu võitlemise päev: milliseid meetmeid on EL rakendanud? 

 
 

2020. aastal on 20. ülemaailmne vähi vastu võitlemise päev, mis on tervishoiu valdkonnas olnud üks ELi peamisi prioriteete. Loe lähemalt, kuidas on EL vähi vastu võidelnud.

20 aastat tagasi alguse saanud ülemaailmne vähi vastu võitlemise päev 4. veebruaril on globaalne algatus, et tõsta teadlikust ja suurendada tegevust. Vähi uuringud ja innovatsioon on alati olnud üks peamisi ELi tervise edendamise eesmärke

 

Loe lähemalt, millised on ELi tervise parandamise eesmärgid

ELi vähi statistika

 

2018. aastal diagnoositi ELis vähk 3 miljonil inimesel ja 1,4 miljonit inimest suri vähi tagajärjel. Vähk on veresoonkonnahaiguste järel teine enim surmi põhjustav haigus. Aina enamates ELi riikides on see peamine surma põhjus inimestel vanuses 45-64.

Vähijuhtumid 
  • Iga üheksa sekundi järel diagnoositakse ELis vähijuht. 
  • 2035. aastaks võib vähijuhtude arv kahekordistuda ja hinnanguliselt 40% populatsioonist võib ühel hetkel nende elus vähiga kokku puutuda 
  • Erinevaid vähitüüpe on rohkem kui 100. 

ELi vähi vastased meetmed

Vähk võib tabada ükskõik keda, ükskõik millises eas. Rinnavähiga võitleval Poola parlamendiliikmel Janina Ochoiskal (EPP), on teemast enda nägemus: „See on midagi, mis ootamatul moel ühendab Euroopat eks? Me võitleme vähi vastu kõik koos, see puudutab meid kõiki - sellest loteriist ei ole kedagi välja jäetud.“

Alates 2007. aastast on EL investeerinud 3 miljardit eurot erinevatesse tegevusvaldkondadesse, nagu teadusuuringud või kliinilised katsetused

40%  ; vähijuhtudest on tänasel päeval ennetatavad

Jaga seda tsitaati: 

EL toetab liikmesriikide pingutusi:

  • arendades koostööd ja informatsiooni jagamist
  • võttes vastu õigusakte ja kaardistades riskitegureid (tubakas, kantserogeenid või pestitsiidid)
  • teadlikkuse tõstmise kampaaniad

Parlamendi prioriteedid on vähiennetus, varane avastamine ja kvaliteetse arstiabi ligipääs kõikidele patsientidele.

Uus ELi tegevuskava


Uus algatus on juba loomisel. EL alustab tööd ambitsioonika ELi tegevuskava loomiseks - Euroopa vähiga võitlemise plaan - konverentsiga 4. veebruaril, Euroopa Parlamendis.

Euroopa Parlamendi president David Sassoli: „EL peaks tegema rohkem, töötama rohkem, ja innustama liikmesriike vastu võtma sõeluuringute programme, mis aitaksid vähi diagnoosi varakult avastada.“