Kliimaaktivist Greta Thunberg arutas kolmapäeval Parlamendi keskkonnakomisjoniga Euroopa Liidu plaane kliimakriisiga tegelemisel.

Kliimaaktivist külastas Euroopa Parlamenti, et arutada Euroopa kliimaseaduse üle. See ettepanek näeb ette Euroopa Liidu muutmist süsinikuneutraalseks aastaks 2050.


Thunbergi pöördumises Parlamendi keskkonnakomisjoni liikmete poole kritiseeris kliimaaktivist ettepanekut, pidades seda ebapiisavaks: „Euroopa Liit peab olema teejuhiks. Teil on moraalne kohustus seda teha ning teil on ainulaadne majanduslik ja poliitiline võimalus, et saada tõeliseks kliimaliidriks. Te kuulutasite välja kliima- ja keskkonnakriisi. Nüüd on teie kohustus tõestada, et te ka mõtlesite seda.“


Thunbergi sõnul on oluline järgida „teaduslikku joont“. „Kõik muu on allaandmine,“ ütles ta. „See kliimaseadus on allaandmine, sest loodus ei kauple ja füüsikaga ei ole võimalik kokkuleppeid saavutada.“


Keskkonnakomisjoni juht Pascal Canfin tutvustas Thunbergi järgnevalt: „Kõigil on selles oma roll mängida. Mul olen sügavalt veendunud, et mida me vajame, on noorte inimeste teovõimelisus. Mitte ükski ühiskond ei muutu, ükski ühiskond ei suuda vastata väljakutsetele,, kui me ei kasuta ära meie noorte inimeste energiat. Ja sina kehastad seda.“

Kliimaaktivist Greta Thunberg pöördus parlamendiliikmete poole, et arutada Euroopa Liidu plaane kliimakriisiga tegelemisel.  

Kliimaseadusest


Euroopa Komisjoni välja pakutud lahendus moodustab olulise osa Euroopa rohelisest leppest. Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050 peavad liikmeriigid vähendama oma ökoloogilist jalajälge, vähendades heitgaase, investeerides keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse ja kaitstes looduskeskkonda. Eelnõu näeb ka ette süsinikuneutraalsuse idee ühtlustamist kõikides Euroopa Liidu poliitikates ning kõikides Euroopa Liidu ühiskondades ja majandustes.


Enne rakendumist peavad ettepaneku heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui Euroopa Liidu Nõukogu.