Koroonaviirus: ELi riigid saavad abi solidaarsusfondist  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©Halfpoint/Adobe Stock  

Euroopa Parlament võttis kasutusele täiendavad rahalised vahendid, et aidata neid ELi liikmesriike, mis on enim mõjutatud koroonaviiruse pandeemiast.

26. märtsi erakorralisel plenaaristungil kiitsid parlamendiliikmed heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku, mis võimaldab liikmesriikidel taotleda rahalist toetust Euroopa Liidu solidaarsusfondist (ELSF), et võidelda Covid-19 vastu. Ettepanek on osaks ELi meetmetest, mille raames võetaks kasutusele kõik võimalikud eelarvevahendid, et aidata liikmesriikidel tegeleda pandeemiaga.

 

Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi laiendatakse solidaarsusfondi tegevusvaldkonda, et hõlmata ka suuremaid rahvatervisekriise, looduskatastroofide all.

 

Sel aastal saavad enim kannatanud liikmesriigid saama taotleda finantsabi kuni 800 miljoni euro ulatuses. Rahalise toetuse andmist otsustatakse iga juhtumi puhul eraldiseisvalt.

 

ELi solidaarsus

 

ELi solidaarsusfond loodi vastusena 2002. aasta üleujutustele Kesk-Euroopas. Fondi peamine eesmärk on pakkuda rahalist toetust ELi liikmesriikidele, kus on toimunud looduslik katastroof. Kehtivate reeglite järgi sai ELSF toetada ainult katastroofide tagajärgede kõrvaldamist üleujutuste, metsapõlengute, maavärinate, tormide ja põudade puhul. Rahvatervisekriisid nagu Covid-19 fondi pädevusalasse ei kuulunud.

 

Uute reeglite kohaselt jäävad kriisiolukorrad ja päästeoperatsioonid, nagu taristute töökorralduse taastamine, piirkondade korrastamine ning inimestele ajutise elamise pakkumine, endiselt rahastatavate projektide nimekirja. Reegleid laiendati, et oleks võimalik rahaliselt toetada elanikkonda tervisekriiside ajal ning rahastada meetmeid, mis aitavad takistada nakkushaiguste levikut.