Koroonaviiruse kriis: abi ja kaitse tagamine neile, kes seda enim vajavad 

 
 

Tagamaks, et kõige kaitsetumad inimesed saaksid vajaminevat abi, võttis Euroopa Parlament vastu muudatused Euroopa abifondi reeglitele, mis puudutavad enim puudust kannatavate isikuid.

Covid-19 kriis tähendab raskusi meie ühiskondade kõige kaitsetumatele liikmetele abi osutamisel. Euroopa Parlament kinnitas heaks muudatused Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute reeglitele 17. aprillil 2020, et kaitsta paremini vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus inimesi, kes vajavad teiste abi ning et tagada toetuse jätkumine sotsiaalse distantseerumise ajal.

 

Riiklikud asutused saavad kohandada oma abikavasid, et vähendada nakatumise riski. Toiduabi ja esmast materiaalset abi saab näiteks pakkuda läbi elektrooniliste või muudes vormides vautšerite. Vajadusel peaksid need, kes toimetavad kohale abi, saama ka vajaoleva kaitsva varustuse.

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) 
  • Abifond loodi 2014. aastal, et aidata leevendada kõige tõsisemaid vaesuse vorme Euroopa Liidus: toidupuudus, laste vaesus ja kodutus 
  • Fond annab abivajajatele hädavajaliku: toitu ja esmatarbekaupasid, nagu riided, saapad ja tualett-tooted, aga edendab ka sotsiaalset kaasamist läbi psühholoogilise toetuse, keeleõppeprogrammide jne  
  • FEAD-i toetust pakutakse läbi partnerorganisatsioonide ning on kohaldatav kohalikele vajadustele, nii et iga liikmesriik saab seada oma eesmärgid.  
  • ELi panus FEAD-I eelarvesse aastatel 2014-2020 oli rohkem kui 3,8 miljardit eurot. Liikmesriikide kaasrahastada on vähemalt 15 protsenti programmide kogumaksumusest 

Parlamendi vastuvõetud muudatuste järgi on liikmesriikidel võimalik taotleda 100 protsendilist kaasrahastust ELi eelarvest aastatel 2020-2021.

Loe, mis meetmeid on EL juba vastu võtnud, et pandeemia vastu võidelda.