Koroonaviirus: Euroopa Liidu tegevuste ajatelg 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Euroopa Liit võtab vastu meetmeid, et tegeleda koroonaviiruse pandeemia ja selle mõjudega. Vaata ajatelge ja saa ülevaade ELI tegevusest eri valdkondades.

Uuri, mida teeb Euroopa Liit  tervishoiu, teadusuuringute, majanduse, tööhõive, ühiskonna, reisimise ja transpordi vallas, ning kuidas EL aitab oma partnerriike üle kogu maailma võitluses koroonaviiruse vastu.  

Tervishoid 
Riiklike tervishoiusüsteemide toetamine ja meditsiinitarvete olemasolu kindlustamine  
 • Liikmesriigid saavad 20 miljonit antigeeni kiirtesti 
  18. detsember 2020 

  Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lähtuda antigeeni kiirtestide kasutamisel, valideerimisel ja vastastikusel tunnustamisel ühistest reeglitest. Lisaks tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks üle 20 miljoni testi.

  infographic illustration    
 • Programm „EL tervise heaks“ 
  14. detsember 2020 

  Nõukogu ja parlamendi läbirääkijad kiidavad heaks programmi „EL tervise heaks“. Programmi eesmärk on võidelda piiriüleste terviseohtudega ja luua vastupidavad Euroopa tervishoiusüsteemid. Tänu Euroopa Parlamendile suurendati aastateks 2021–2027 ette nähtud rahastamist 5,1 miljardi euroni. Euroopa Komisjon oli selle uue programmi kohta esitanud ettepaneku 28. mail.

  infographic illustration    
 • Programm „EL tervise heaks“  
  13. november 2020  

  Euroopa Parlament kinnitas oma seisukoha programmi „EL tervise heaks“ suhtes. Programmi eesmärk on võidelda piiriüleste terviseohtudega ja muuta Euroopa tervishoiusüsteemid vastupidavamaks. Euroopa Komisjon esitas selle programmi 28. mail.

  infographic illustration    
 • Euroopa terviseliit 
  11. november 2020 

  Euroopa Komisjon tutvustas esimesi meetmeid, et luua Euroopa tervishoiuliit, mis tagaks tugevama valmisoleku ja reageerimisvõime praeguse tervisekriisi ajal ja tulevasteks kriisideks. Komisjoni ettepanek hõlmab ELi hädaolukordadele reageerimise mehhanismi loomist, mis võimaldaks sõltumatult ja kiiremini välja kuulutada hädaolukordi, ning Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) volituste tugevdamist.

  infographic illustration    
 • Meditsiinivarustuse impordi lihtsustamine 
  28. oktoober 2020 

  Meditsiinivarustuse import on ajutiselt vabastatud tolli- ja käibemaksust, et lihtsustada vajalike vahendite hankimist väljastpoolt ELi. Seda erandit, mida kohaldatakse juba alates 30. jaanuarist 2020, pikendatakse kuni 2021. aasta aprillini. Uute reeglitega laieneb käibemaksusoodustus ka haiglatele ja üldarstidele müüdavatele vaktsiinidele ja testikomplektidele.

  infographic illustration    
 • Resolutsioon raviminappuse vastu 
  17. september 2020 

  17. septembril vastu võetud resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament ELi tervishoiualase sõltumatuse suurendamist – varustuskindluse tagamist, kohaliku ravimitootmise taastamist ja liikmesriikide tervishoiustrateegiate paremat koordineerimist liidu tasandil.


  infographic illustration    
 • Tervenenute vereplasmal põhineva ravi toetamine  
  31. juuli 2020 

  ELis saab enam kui 200 doonorverd koguvat asutust taotleda raha plasmafereesi seadmete ostuks. Nii tõhustatakse COVID-19 patsientide ravi.

  infographic illustration    
 • Remdesiviri kasutamine ELis 
  28. juuli 2020 

  Tänu farmaatsiaettevõttega Gilead sõlmitud lepingule on ELi liikmesriikidel ja Ühendkuningriigil nüüd võimalik kasutada COVID-19 vastu ravimit Veklury [Remdesivir], mis on esimene Euroopa Liidu tasandil COVID-19 raviks müügiloa saanud preparaat.

  infographic illustration    
 • Tulevasteks haiguspuhanguteks valmisoleku parandamine  
  15. juuli 2020  

  Komisjon tutvustas kiireloomulisi lühiajalisi meetmeid, mille abil parandada ELi valmisolekut tulevasteks COVID-19 puhanguteks. Need hõlmavad testimisvõimaluste laiendamist, ravimite ja meditsiinitarvete tagavara kindlustamist ning hooajalise gripi põhjustatud ravikoormuse leevendamist.

  infographic illustration    
 • Uus ELi terviseprogramm 
  10. juuli 2020 

  Euroopa Parlament võtab vastu resolutsiooni, milles sätestatakse Covid-19 järgse ELi tervishoiustrateegia eesmärgid, mille saavutamisel mängiks EL suuremat rolli. Euroopa Komisjon tegi 28. mail ettepaneku luua programm EL tervise heaks, et suurendada ELi valmisolekut, võimekust vastata tõhusalt piiriülestele tervisekriisidele ning edendada liikmesriikide tervishoiusüsteeme.

  infographic illustration    
 • Meditsiiniseadmete valdkonna reformi edasilükkamine 
  17. aprill 2020 

  Parlament lükkas edasi uue meditsiiniseadmete määruse jõustumise, et vältida meditsiiniseadmete nappust ja viivitusi nende turule laskmisel.

  infographic illustration    
 • Erakorraline abi tervishoiusektorile 
  17. aprill 2020 

  Euroopa Liit eraldas oma eelarvest meditsiinitarvikute ostmiseks, seadmete ja patsientide transpordi koordineerimiseks ning välihaiglate rajamiseks enam kui 3 miljardit eurot. Pikemas perspektiivis kasutatakse seda raha ka testimissuutlikkuse suurendamiseks ja teadusuuringute toetamiseks.

  infographic illustration    
 • ELi ühine meditsiinitarvete reserv 
  20. märts 2020  

  EL lõi hingamisaparaatide, korduvkasutatavate maskide, laboratooriumitarvikute ja ravivahendite strateegilise rescEU tagavara, et aidata riike, kes on oma varud ammendanud.

  infographic illustration    
 • Tootmisvõimsuse suurendamine 
  20. märts 2020 

  Meditsiinitarvete, st näomaskide, kaitseriietuse, respiraatorite jms valmistamiseks vajalikud Euroopa harmoneeritud standardid tehti tootmise suurendamiseks kõigile tasuta kättesaadavaks.

  infographic illustration    
 • Euroopa eksperdirühm 
  17. märts 2020 

  Seitsmest liikmesriikide epidemioloogist ja viroloogist moodustati nõuandekogu, mis töötab ELi jaoks välja teadusandmetel põhinevad reageerimissuunised ning koordineerib riskijuhtimismeetmeid.

  infographic illustration    
 • Isikukaitsevahendite varude kaitse  
  15. märts 2020 

  Isikukaitsevahendite ehk maskide, visiiride, kaitserõivaste jms väljavedu EList muudeti loapõhiseks.

  infographic illustration    
 • Meditsiinivarustuse ühine hange 
  28. veebruar 2020 

  Liikmesriigid ühendasid jõud ning korraldasid isikukaitsevahendite (sh kindad, maskid, kaitsekombinesoonid jms), hingamisaparaatide ja testimiskomplektide ostmiseks ühishanke.

  infographic illustration    
Teadusuuringud 
Teadusuuringute ja innovatsiooni toetamine tõhusa ravi ja vaktsiini väljatöötamiseks  
 • Teine vaktsiin saab loa 
  6. jaanuar 2021 

  Moderna välja töötatud Covid-19 vaktsiinile antakse ELis tingimuslik müügiluba.

  infographic illustration    
 • ELis algab vaktsineerimine 
  27. detsember 2020 

  Kõikjal ELis alustatakse COVID-19 vastu vaktsineerimist. Kõigepealt vaktsineeritakse prioriteetsetesse rühmadesse kuuluvaid inimesi vastavalt ELi liikmesriikide vaktsineerimisstrateegiatele.

  infographic illustration    
 • Esimene vaktsiin saab loa 
  21. detsember 2020 

  Komisjon annab pärast Euroopa Ravimiametilt (EMA) saadud positiivset teaduslikku soovitust BioNTech/Pfizerile esimese Covid-19 vaktsiini tingimusliku müügiloa. Liikmesriigid kiidavad loa heaks.

  infographic illustration    
 • Lepingud COVID-19 vastase vaktsiini saamiseks 
  25. november 2020 

  EL on sõlminud ettevõtetega AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac ja Moderna lepingud, mille alusel liikmesriigid saavad neilt vaktsiine osta. Lepingud lubavad vaktsiini madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele ka annetada ning teistele Euroopa riikidele edasi saata.

  infographic illustration    
 • EL kui üks COVAXi suurimaid rahastajaid 
  12. november 2020 

  COVID-19 vaktsiini üleilmse kättesaadavuse tagamise mehhanism (COVAXi mehhanism) on osa ülemaailmsest koostööst eesmärgiga kiirendada COVID-19 testide, ravi ja vaktsiinide väljatöötamist, tootmist ja võrdset kättesaadavust. EL eraldab 500 miljonit eurot vaktsiinide tagamiseks madala ja keskmise sissetulekuga riikidele.

  infographic illustration    
 • Tõhusad vaktsineerimisstrateegiad 
  15. oktoober 2020 

  Euroopa Komisjon tutvustas liikmesriikide COVID-19 vaktsineerimisstrateegiate põhielemente, sealhulgas esmajärjekorras vaktsineeritavaid prioriteetseid rühmi.

  infographic illustration    
 • Lepingud COVID-19 vastase vaktsiini saamiseks  
  18. september 2020  

  EL on sõlminud ettevõtetega AstraZeneca ja Sanofi-GSK lepingud, mille alusel saavad liikmesriigid neilt hiljem vaktsiini osta. Lepingud lubavad vaktsiini madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele ka annetada ning teistele Euroopa riikidele edasi saata.

  Komisjon jätkab teiste vaktsiinitootjatega läbirääkimisi samalaadsete lepingute üle.

  infographic illustration    
 • Esimene COVID-19 vastase vaktsiini leping 
  27. august 2020 

  EL sõlmis ettevõttega AstraZeneca lepingu, mille alusel saavad liikmesriigid osta selle ettevõtte väljatöötatavat vaktsiini. Võimalik on korraldada ka annetusi madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele ning vaktsiini saatmist teistesse Euroopa riikidesse.

  Komisjon jätkab sarnaste lepingute üle läbirääkimisi ka teiste vaktsiinitootjatega.

  infographic illustration    
 • 128 miljonit eurot diagnostikavahendite ja vaktsiinide väljatöötamiseks  
  11. august 2020  

  EL toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ 23 teadusprojekti kokku 128 miljoni euroga.
  Lisaks eraldati 48,25 miljonit eurot 18 teadusprojektile, mille eesmärk on töötada välja uued vaktsiinid, ravivahendid ja kiiret diagnoosimist võimaldavad testid ning parandada haiguspuhanguteks valmisolekut ja nendele reageerimist. Innovatiivsete Ravimite Algatus toetas aga 117 miljoni euroga veel kaheksat projekti, mis uurivad diagnoosimis- ja ravivõimalusi.

  infographic illustration    
 • Vaktsiinide väljatöötamise kiirendatud kord  
  10. juuli 2020 

  Parlament lubas erandkorras ja ajutiselt peatada teatavate nõuete täitmise kliiniliste uuringute läbiviimisel, et töötada COVID-19 vaktsiin ja ravi välja võimalikult kiiresti.

  infographic illustration    
 • 75 miljonit eurot vaktsiini arendavale ettevõttele CureVac  
  6. juuli 2020  

  Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Saksamaa innovatiivne vaktsiiniarendaja CureVac sõlmisid 75 miljoni euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on toetada ettevõtet vaktsiinide, sh SARS-CoV-2 vastase potentsiaalse vaktsiini väljatöötamisel ja tootmisel.

  infographic illustration    
 • Ülemaailmne valmidus rahastada diagnoosimisvõimaluste ja vaktsiinide väljatöötamist    
  27. juuni 2020 

  Tippkohtumisel „Global Goal: Unite for our Future“ lubati koroonaviirusele ülemaailmse reageerimise algatuse tugevdamiseks veel 6,15 miljardi euro ulatuses vahendeid. Seega on riigid finantseerimislubadusi andnud peaaegu 16 miljardi euro eest. Algatus käivitati Euroopa Liidu ja selle rahvusvaheliste partnerite koostöös 4. mail. Selle eesmärk on ergutada riike ja organisatsioone eraldama raha koroonaviiruse vastaste diagnostika- ja ravivõimaluste ning vaktsiinide väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks.

  infographic illustration    
 • Euroopa Liidu vaktsiinistrateegia 
  17. juuni 2020 

  Euroopa Komisjon esitab ELi strateegia kiirendamaks Covid-19 vaktsiinide väljaarendamist, tootmist ning kasutuselevõttu.

  infographic illustration    
 • 314 miljonit eurot uuenduslikele ettevõtetele 
  8. juuni 2020 

  Läbi Euroopa Innovatsiooninõukogu katseprojekti „Accelerator“ eraldatakse 166 miljonit eurot 36 ettevõttele, et võidelda pandeemia vastu ning toetada majanduslikku taastumist. Lisaks eraldatakse üle 148 miljoni euro veel 36 ettevõttele, millelt oodatakse panustamist Euroopa taastumiskavasse. 139 ettevõttele anti uus ELi Covid-19 kvaliteedimärgis, et aidata neil saada rahastust teistest allikatest.

  infographic illustration    
 • Täiendavad 122 miljonit eurot teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks 
  19. mai 2020 

  Euroopa Liit kuulutab välja uue projektikonkursi, et: võimaldada elutähtsate meditsiinitarvete, testimis-, ravi- ja ennetusvahendite kiirtootmist; töötada välja meditsiinitehnikad ja digitaalsed vahendid, et parandada juhtumite tuvastamist, jälgimist ning patsientide ravi; ning teha uuringuid koroonaviiruse pandeemia käitumusliku ja sotsiaalmajandusliku mõju hindamiseks, et aidata parandada ravi- ja ennetusstrateegiaid. 122 miljonit eurot rahastust tuleb ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020.

  infographic illustration    
 • Teadusprojektidele eraldatakse COVID-19 puhanguga võitlemiseks 117 miljonit eurot 
  12. mai 2020 

  ELi ja farmaatsiatööstuse partnerluse ehk innovatiivsete ravimite algatuse raames eraldati kaheksale suuremahulisele ravi- ja diagnostikalahenduste väljatöötamisega tegelevale projektile kuni 117 miljonit eurot, millest 72 miljonit tuleb otse ELi eelarvest. Euroopa Komisjon korraldas teadusprojektide konkursi märtsis.

  infographic illustration    
 • Andmejagamisplatvorm teadlastele 
  20. aprill 

  Toetamaks teadlasi Euroopas ja mujal maailmas võitluses koroonaviiruse vastu, on Euroopa Komisjon koostöös partneritega käivitanud Euroopa Covid-19 andmeplatvormi, et tagada olemasolevate teadusuuringute andmete kiire kogumine ja jagamine.

  infographic illustration    
 • 18 uurimisprojekti, milles osaleb 151 uurimisrühma, saavad 48,25 miljonit eurot 
  6. märts 2020 

  Raamprogrammist „Horisont 2020“ eraldati 18 uurimisprojektile, milles osaleb 151 uurimisrühma, kokku 48,25 miljonit eurot. Selle eesmärk on toetada vaktsiinide, uute ravilahenduste ja diagnoosimist hõlbustavate kiirtestide väljatöötamist ning parandada haiguspuhanguteks valmisolekut ja reageerimissuutlikkust.

  infographic illustration    
Majandus  
Finantssektori ja ettevõtete toetamine  
 • Kokkulepe taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendis 
  18. detsember 2020 

  Nõukogu ja parlamendi läbirääkijad lepivad kokku COVID-19 taastamiskavas kesksel kohal oleva taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi reeglites. Selle vahendiga tehakse ELi riikide reformide ja investeeringute toetamiseks kättesaadavaks 672,5 miljardi euro ulatuses laene ja toetusi.

  infographic illustration    
 • 2021.–2027. aasta pikaajalise eelarve heakskiitmine 
  16. detsember 2020 

  Parlament kiidab täiskogu istungil heaks ELi järgmise seitsmeaastase eelarve. EL saab tänu sellele eelarvele ja COVID-19 taastepaketile eraldada 1,8 triljonit eurot investeeringuteks, mis muudavad Euroopa vastupidavamaks, keskkonnahoidlikumaks ja digitaalsemaks. Parlamendiliikmed saavutasid läbirääkimistel nõukoguga märkimisväärselt suurema eelarve uuele programmile „EL tervise heaks“.

  infographic illustration    
 • Kompromiss ELi pikaajalise eelarve küsimuses 
  10. november 2020 

  Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm saavutas esialgse kokkuleppe ELi 2021.–2027. aasta eelarve suhtes. Parlament saab lisaks juulis toimunud ELi tippkohtumisel kokku lepitud paketile veel 16 miljardit eurot. 16 miljardi euroga tugevdatakse juhtprogramme, mis aitavad inimesi kaitsta COVID-19 pandeemia eest ja pakkuda võimalusi järgmisele põlvkonnale. Miljard eurot nähakse ette tulevaste vajaduste paindlikumaks rahuldamiseks ja paremaks kriisiohjamiseks.

  infographic illustration    
 • 6,2 miljardit eurot kriisi ohjeldamiseks ja vaktsiini kasutuselevõtu kiirendamiseks 
  17. september 2020 

  Euroopa Parlament kiitis heaks 2020. aasta eelarve suurendamise 6,2 miljardi euro võrra. Sellest 5,1 miljardit eurot on ette nähtud ühtekuuluvusfondile liikmesriikide kriisimeetmete kulude hüvitamiseks ning 1,1 miljardit eurot COVID-19 vastase vaktsiini väljatöötamise ja kasutuselevõtu rahastamiseks.

  infographic illustration    
 • Parlament avab tee taastekavale 
  16. september 2020 

  Septembris täiskogu istungil toimunud kiirhääletusega aitas Euroopa Parlament kiirendada menetlust, mis võimaldab ELil laenata turgudelt 750 miljardit eurot majanduse taastekava rakendamiseks, et koroonaviiruse kriisist üle saada. Parlament kordas ka oma üleskutset lisada ELi eelarvesse uusi omavahendeid, mis peaksid katma vähemalt taastekavaga seotud kulud.

  infographic illustration    
 • Parlament kritiseerib eelarvekärpeid  
  23. juuli 2020  

  Juuli keskpaigas jõudsid liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid aastate 2021–2027 pikaajalise eelarve ja taastekava osas omavahel kokkuleppele. Seejärel võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles esitas oma seisukoha nõukoguga toimuvateks läbirääkimisteks. Selle kohaselt pidas parlament kokkuleppe saavutamist kiiduväärseks ning oli nõus taastekava üldise suurusjärguga. Küll aga taunisid parlamendiliikmed pikaajalise eelarve vähendamist ja nõudsid siduvaid lubadusi ELi eelarvesse uute sissetulekuallikate leidmiseks. Parlament märkis, et kui kokkulepet ei muudeta, keeldub parlament sellele nõusolekut andmast. Lisaks rõhutasid parlamendiliikmed, et parlament peaks saama taastekava puudutavate otsuste tegemises täiel määral osaleda.

  infographic illustration    
 • Eeskirjade lõdvendamine, et stimuleerida panku ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenu andma  
  19. juuni 2020 

  Parlament kiitis heaks kapitalinõuete lõdvendamise, et luua pankadele ajutiselt paremad tingimused ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenu andmiseks, kahjumi katmiseks ja COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud piirangute majanduslike tagajärgede leevendamiseks.

  infographic illustration    
 • Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline EKP varaostukava mahus 1,35 triljonit eurot 
  4. juuni 2020 

  Euroopa Keskpank suurendab pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava mahtu 600 miljardi euro võrra 1,35 triljoni euroni. Erakorralise varaostukava programm, mis näeb ette era- ja avaliku sektori väärtpaberite ostmist, käivitati märtsis 750 miljardi euroga. See täiendab pandeemia vastases võitluses juba kasutusele võetud 120 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • 750 miljardit eurot majandusliku ja sotsiaalse taastumise toetamiseks 
  27. mai 2020 

  Parlamendiliikmed tervitavad üldjoontes Euroopa Komisjoni ettepanekuid 750 miljardi euro suuruse taastumisinstrumendi (järgmise põlvkonna Euroopa Liit) osas, mis on osaks ELi muudetud pikaajalisest eelarvest. Parlamendiliikmed nõudsid 17. aprilli ja 15. mai resolutsioonides tugeva ja ulatusliku majanduse elavdamise paketi loomist, mis keskenduks kodanike vajadustele.

  infographic illustration    
 • Struktuurifondide paindlikum kasutamine 
  23. aprill 2020 

  Uued tingimused võimaldavad liikmesriikidel paigutada raha ümber kolme peamise ühtekuuluvusfondi vahel (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond), eri piirkonnakategooriate vahel ja fondide prioriteetsete valdkondade vahel.

  infographic illustration    
 • EIP toetab majandust 65 miljardi euroga 
  16. aprill 2020 

  Euroopa Investeerimispank lõi 25 miljardi euro suuruse tagatisfondi, mis võimaldab lisaks juba kaasatud 40 miljardile eurole mobiliseerida Euroopa majanduse toetuseks veel kuni 200 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • Piirangute lõpetamise Euroopa tegevuskava 
  15. aprill 2020 

  Euroopa Komisjon ja Euroopa Ülemkogu esitasid suunised ja soovitused liikmesriikides kehtestatud piirangute lõpetamiseks.

  infographic illustration    
 • Kiire toetus vähemalt 100 000 VKE-le 
  6. aprill 2020 

  Kuna kriis mõjutab väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid väga tõsiselt, nägi EL Euroopa VKEde toetamiseks ette ligikaudu 8 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • ELi struktuurifondidest eraldatakse 37 miljardit eurot hädavajalikeks investeeringuteks ja ressursside mobiliseerimiseks 
  27. märts 2020  

  Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse raames eraldati ELi struktuurifondidest tervishoiusüsteemide, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja tööturgude toetamiseks 37 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • Paindlikumad eelarvereeglid  
  23. märts 2020 

  EL muutis oma eelarve-eeskirjad paindlikumaks, et liikmesriigid saaksid teha kriisi leevendamiseks erakorralisi kulutusi.

  infographic illustration    
 • Uued riigiabinormid 
  19. märts 2020 

  Liikmesriikidele anti luba tõlgendada riigiabi andmise norme paindlikult, et tagada kõikidele ettevõtteliikidele vajalik likviidsus ja säilitada majanduse tegevussuutlikkus.

  infographic illustration    
Ühiskond ja tööhõive 
Inimeste palga ja töökohtade kaitse kriisi jooksul  
 • Töökohtade säilitamine ja ettevõtete elushoidmine (100 miljardit eurot)  
  27. oktoober 2020 

  Nõukogu kiitis heaks kokku 87,4 miljardi euro suuruse rahalise toetuse eraldamise tööhõive toetamise erakorralise rahastu TERA raames. Toetuse saajad on Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariik. Liikmesriigid saavad jätkuvalt esitada ametlikke taotlusi TERA toetuse saamiseks.

  Euroopa Liit asutas TERA käesoleva aasta mais koroonakriisile reageerimise vahendina, millest liikmesriigid saavad soodustingimustel kokku kuni 100 miljardi euro ulatuses laene. See toetus võimaldab ettevõtetel töökohti säilitada ja töötajaid palgal hoida, ehkki tööaega vähendatakse. TERA aktiveeriti 22. septembril.

  infographic illustration    
 • Töökohtade säilitamine ja ettevõtete elushoidmine (100 miljardit eurot)  
  25. august 2020 

  Euroopa Komisjon tegi ettepaneku eraldada rahastamisvahendist TERA 87,3 miljardi euro ulatuses toetusi Belgiale, Bulgaariale, Hispaaniale, Horvaatiale, Itaaliale, Kreekale, Küprosele, Leedule, Lätile, Maltale, Poolale, Portugalile, Rumeeniale, Slovakkiale, Sloveeniale ja Tšehhile. Peagi oodatakse ka Ungarit puudutavat ettepanekut.
  19. mail otsustas EL luua koroonaviirusele reageerimiseks rahastamisvahendi TERA, millest antakse liikmesriikidele kuni 100 miljardit eurot sooduslaene. Sellest saab näiteks anda ettevõtetele palgatoetusi, mis võimaldavad töötajate tööaega vähendada, ent neid siiski palgal hoida.

  infographic illustration    
 • Toiduainetööstuse sektori aitamine 
  19. juuni 2020 

  Covid-19 puhangust saadik on Euroopa Liit toetanud põllumajandustootjaid, kalureid ning väikeseid toidutootmise ettevõtteid läbi erakorralise rahalise toetuse ja turukriisi meetmete, ning kehtestanud paindlikumad ELi põllumajanduspoliitika eeskirjad, et aidata tegeleda Covid-19 mõjudega.

  infographic illustration    
 • Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse 
  19. juuni 2020 

  Parlament nõuab kiiret tegevust, et tagada piiriüleste ja hooajatöötajate tervis, ohutus ning ausad töötingimused koroonaviiruse kriisi ajal.

  infographic illustration    
 • SARS-CoV-2 riskigrupi klassifikatsioon 
  11. juuni 2020 

  Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon nõustusid klassifitseerima Covid-19 põhjustava viiruse, SARS-CoV-2, riskigrupp kolmena ELi bioloogiliste mõjurite direktiivi järgi. See tagab lisanduva garantii töötajate tervisele ja tööohutusele.­

  infographic illustration    
 • ELi suunised ohutuks tööle naasmiseks  
  24. aprill 2020 

  Euroopa Liit annab välja suunised, et tagada töötajate ohutu naasmine töökohtadele. Suunised hõlmavad valdkondi riskihindamisest ja haigete töötajate hooldamisest informatsioonini kindlate sektorite ja ametite heaks.

  infographic illustration    
 • Enim puudust kannatavate inimeste abistamine 
  23. aprill 2020 

  Selleks et vältida nakkuse levikut toiduabi ja esmase materiaalse abi andmisel, võttis Euroopa enim puudust kannatavate isikute abifond kasutusele elektroonilised ja pabervautšerid ning nägi ette, et nii töötajad kui ka vabatahtlikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid.

  infographic illustration    
 • Andmekaitse ja eraelu puutumatuse tagamine kontaktijälgimise rakenduste kasutamisel 
  17. aprill 2020 

  Euroopa Komisjon on väljastanud suunised ning ELi vahendite kogumi uute rakenduste väljatöötamiseks, mis aitavad võidelda Covid-19 pandeemia vastu. Parlament rõhutab, et igasugused kasutusele võetavad digitaalsed meetmed peavad olema täielikus kooskõlas andmekaitse- ja eraelu puutumatuse eeskirjadega.

  infographic illustration    
 • Rahaline abi Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (800 miljonit eurot) 
  26. märts 2020 

  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusala laiendati ka tervishoiukriisidele. Nii tehti 2020. aastal kriisis kõige rohkem kannatada saanud liikmesriikidele kättesaadavaks 800 miljonit eurot.

  infographic illustration    
 • Internetivõrgu ülekoormuse vältimine 
  19. märts 2020 

  EL palus Netflixil, Facebookil ja YouTube’il videote edastamise kvaliteeti alandada, et vältida võrgu ülekoormust.

  infographic illustration    
Reisimine ja transport 
Reisipiirangute kehtestamine ning elutähtsate teenuste tagamine  
 • COVID-19st hoidumine talvekuudel 
  2. detsember 2020 

  Euroopa Komisjon esitas strateegia COVID-19 juhtumite arvu vähendamiseks talveperioodil. Selles soovitatakse liikmesriikidel jätkuvalt järgida füüsilise distantsi hoidmise ja maskikandmise nõudeid, tõhustada testimist ja kontaktide jälgimist, anda nõu ohutu reisimise kohta ning arendada edasi vaktsineerimisstrateegiaid.

  infographic illustration    
 • 20 miljonit eurot Kagu-Aasia tervishoiusüsteemidele 
  1. detsember 2020 

  EL avas uue 20 miljoni euro suuruse eelarvega programmi, mille kaudu tugevdatakse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) kuuluvate partnerriikide järelevalve- ja testimissuutlikkust ning toetatakse nende tervishoiusüsteeme.

  infographic illustration    
 • 86,5 miljonit eurot Ghanale 
  20. november 2020 

  EL eraldas Ghanale pandeemia tagajärgedega toimetulekuks 86,5 miljonit eurot erakorralist toetust.

  infographic illustration    
 • ELi koroonaäppide digivärav hakkab toimima 
  19. oktoober 2020 

  Euroopa Komisjon on loonud kogu ELi hõlmava süsteemi – digivärava, mis peaks tagama liikmesriikide COVID-19 jälgimis- ja hoiatusrakenduste piiriülese koostalitlusvõime. Esimesed selle süsteemiga seotud rakendused on Corona-Warn-App (Saksamaa), COVID tracker (Iirimaa) ja Immuni (Itaalia). Muud rakendused ühendatakse oktoobris ja novembris.

  infographic illustration    
 • Vaba liikumist piiravate meetmete kooskõlastamine 
  17. september 2020 

  Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku, mille eesmärk on tagada liikmesriikide poolt rakendatavate vaba liikumist piiravate meetmete kooskõlastamine ja täpne kommunikeerimine ELi tasandil. 17. septembril vastu võetud resolutsioonis toetas Euroopa Parlament komisjoni ettepanekut ning nõudis terviseriskide hindamise metoodika ühtlustamist.

  infographic illustration    
 • Reisimispiirangute järkjärguline lõdvendamine 
  15. juuni 2020 

  Liikmesriigid on asunud lõdvendama koroonaviiruse leviku takistamiseks kasutuselevõetud reisipiiranguid. Parlament nõuab, et passivaba reisimine taastataks Schengeni alas niipea kui võimalik.

  infographic illustration    
 • Vaba liikumise ja turismi jätkumise toetamine - “Re-open EU”  
  14. juuni 2020  

  Rahvatervise kaitse tagamiseks käivitas Euroopa Liit veebiplatvormi "Re-open EU", mis pakub reisijatele vajalikku informatsiooni, kuidas planeerida oma Euroopas veedetavaid puhkusi ja reise ilma tervist ohustamata. Teavet ajakohastatakse regulaarselt ja see on saadaval 24 keeles.

  infographic illustration    
 • Soovitused ohutuks reisimiseks 
  13. mai 2020 

  Euroopa Komisjon pakub välja suunised ja soovitused turismi- ja transpordisektorile, et aidata liikmesriikidel kooskõlastada reisipiirangute ohutut kaotamist ja kaitsta reisijaid.

  infographic illustration    
 • Tühjade lendude lõpetamine 
  26. märts 2020 

  EL tühistas ajutiselt nõude, mille kohaselt peavad lennufirmad, kes soovivad lennujaamade õhkutõusu- ja maandumisajavahemikke ka järgmisel hooajal säilitada, neid kogu aeg kasutama.

  infographic illustration    
 • Kaupade liikumise ja teenuste säilitamine 
  18. märts 2020 

  EL seadis piiridel sisse nn rohelised koridorid, et oluliste kaupade ning hädavajalike meditsiinitarvete ja kaitsevahendite liikumine ühtsel turul ei takerduks.

  infographic illustration    
 • Reisipiirangud nakkuse leviku peatamiseks 
  17. märts 2020 

  Euroopa Liit sulges COVID-19 leviku piiramiseks ajutiselt oma piirid ja keelas reisimise.

  infographic illustration    
 • ELi kodanike repatrieerimine 
  Alates jaanuarist 2020 

  Euroopa Liit tõi oma elanikkonnakaitse mehhanismi abil kogu maailmast koju kümneid tuhandeid ELi kodanikke.

  infographic illustration    
ELi globaalne vastus 
Partnerriikide toetamine koroonaviiruse pandeemia leviku piiramisel  
 • 92 miljonit eurot Saheli piirkonna riikidele 
  9. november 2020 

  EL annab 92 miljonit eurot Burkina Fasole, Mauritaaniale, Nigerile ja Tšaadile, et aidata neil riikidel parandada tervishoiu kvaliteeti ning vähendada pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

  infographic illustration    
 • 25 miljonit eurot Gambiale 
  19. oktoober 2020 

  EL eraldab paketi „Euroopa tiim“ (Team Europe) raames Gambiale 25 miljonit eurot, et aidata sel riigil taastuda pandeemiast ja toetada üleminekut demokraatiale.

  infographic illustration    
 • ELi humanitaarabi õhusild  
  11. september 2020  

  ELi humanitaarabi õhusild on mõeldud humanitaartöötajate ja hädaabivarustuse transportimiseks COVID-19 pandeemia kriisipiirkondadesse üle maailma, et kohapeal vajalikku abi osutada. Alates õhusilla avamisest 8. mail on tehtud 67 lendu, millega toimetati meditsiiniseadmeid ja humanitaarabitöötajaid Aafrika, Aasia ja Ameerika kriisikolletesse.

  infographic illustration    
 • Humanitaarabi õhusild  
  28. august 2020  

  EL lõi kolmandate riikide COVID-19 vastase tegevuse toetamiseks humanitaarabi õhusilla, mis alustas tegevust 8. mail 2020. Praeguseks on toimunud 66 lendu, millega toimetati Aafrika, Aasia ja Ameerika haiguskolletesse nii meditsiiniseadmeid kui ka humanitaarabitöötajaid.

  infographic illustration    
 • Pidev meditsiinitarvete ja kaitsevahendite saatmine abivajajatele kogu maailmas 
  28. juuli 2020  

  EL saadab oma elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu teistele maailma riikidele pidevalt meditsiinitarbeid ja isikukaitsevahendeid. Praeguseks on abi saadetud 24 riigile (sh seitsmele liikmesriigile) ning lisaks on liikmesriigid andnud ka kahepoolset abi.

  infographic illustration    
 • 64 miljonit eurot Lõuna-Aafrika riikidele  
  20. juuli 2020  

  Euroopa Liit eraldas Angola, Botswana, Komooride, Lesotho, Madagaskari, Malawi, Mauritiuse, Mosambiigi, Namiibia, Sambia, Svaasimaa ja Zimbabwe abistamiseks 64,7 miljonit eurot humanitaarabi, et toetada koroonaviiruse kriisi ja äärmuslike ilmastikutingimuste, sh kestva põua ja muude kriiside tõttu kannatavaid inimesi.

  infographic illustration    
 • Uus abipakett Põhja-Aafrikale 
  2. juuli 2020 

  Euroopa Liit võtab vastu uue abipaketi, et aidata migrante ja kohalikke kogukondi ning võidelda koroonaviiruse vastu Põhja-Aafrikas. 80 miljonit eurot tuleb uutest fondidest ja 30 miljonit eurot rahastust tuleb Aafrika jaoks mõeldud hädaolukordade usaldusfondist.

  infographic illustration    
 • Toetus Kesk-Aafrika Vabariigile 
  18. juuni 2020 

  Euroopa Liit eraldab Kesk-Aafrika Vabariigile 54 miljonit eurot, et aidata valitsusel võidelda koroonaviiruse vastu.

  infographic illustration    
 • 60 miljoni euro suurune abipakett Aafrika Sarve riikidele 
  17. juuni 2020 

  EL võtab kasutusele 60 miljoni euro suuruse abipaketi, et aidata ohjata koroonaviiruse kriisi mõju rahvatervisele ja sotsiaalmajanduslikule olukorrale Aafrika Sarves. Euroopa Liit kiitis mais heaks 105,5 miljoni euro suuruse toetuse humanitaarprojektidele Djiboutis, Etioopias, Keenias ja Somaalias, et tagada tervishoiuteenuseid, toiduabi ja pagulaste põhivajaduste rahuldamine.

  infographic illustration    
 • Lisanduvad 55 miljonit eurot Süüria põgenikele ning kogukondadele Jordaanias ja Liibanonis  
  10. juuni 2020 

  Euroopa Liit eraldab 55 miljonit euro toetuspaketi jaoks, et aidata Süüria põgenikel ning haavatavatel isikutel Jordaanias ja Liibanonis koroonaviiruse kriisi ajal toime tulla. Abipakett tegeleb peamiselt vee, kanalisatsiooni, hügieeni ja tervisehoiuteenuste kättesaadavaks tegemisega. See lisandub pea 240 miljoni euro suurusele toetuspaketile, mis kinnitati heaks märtsis.

  infographic illustration    
 • Täiendavad 50 miljonit eurot humanitaarabi 
  20. mai 2020 

  Täiendavad 50 miljonit eurot eraldatakse tervishoiuteenuste, kaitsevahendite, vee ja hügieenivahendite kättesaadavuse tagamiseks kaitsetutele inimestele Saheli ja Tšaadi järve piirkonnas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Aafrika Suurjärvede piirkonnas, Ida-Aafrikas, Süürias, Jeemenis, Palestiinas ja Venezuelas, ning ka rohingja moslemitele. Rahastamine toimub läbi valitsusväliste organisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, ÜRO agentuuride, Punase Risti ja Punase Poolkuu.

  infographic illustration    
 • 3 miljardit eurot laenudeks naaber- ja partnerriikidele 
  15. mai 2020 

  Euroopa Liit kinnitas heaks kolm miljardit eurot laenudeks, et aidata ELi naabritel ja partnerriikidel leevendada pandeemia negatiivseid sotsiaal-majanduslikke mõjusid ja säilitada finantsstabiilsus.

  infographic illustration    
 • Euroopa Liit toetab Lääne-Balkanit 3,3 miljardi euroga 
  29. aprill 2020 

  Euroopa Liit suunab rohkem kui 3,3 miljardi euro suuruse abipaketi oma Lääne-Balkani partnerriikidele, rahastades tervisesektorit, sotsiaal-majanduslikku taastumist, põgenikele humanitaarabi andmist, lisaks makro- ja mikrotasandi finantsabile.

  infographic illustration    
 • Pea 36 miljardit eurot toetamaks partnerriike 
  8. aprill 2020 

  Euroopa Liit käivitas 8. „Tiim Euroopa“ abipaketi, et aidata kõige haavatavamaid riike võitluses pandeemia ja selle sotsiaal-majanduslikke mõjude vastu. Pakett hõlmab Aafrikat, ELi naabruskonda, aga ka Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonda, Ladina-Ameerikat ja Kariibi mere piirkonda.

  infographic illustration    
 • Kuni 28 miljonit eurot toetamaks teadustööd Sahara-taguses Aafrikas 
  8. aprill 2020 

  Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus (EDCTP) käivitab kolm konkurssi, toetamaks teadustöö tegemist Sahara-taguses Aafrikas. Kuni 28 miljoni euro suurune eelarve on rahastatud läbi ELi teadusuuringute- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020.

  infographic illustration    
 • 700 miljonit eurot finantsabi, aitamaks Kreekal tegeleda migratsiooni väljakutsetega 
  3. märts 2020 

  Euroopa Liit teeb Kreekale, kuhu saabuvad enamik põgenikke ja migrante, kättesaadavaks 350 miljonit eurot. Lisanduvat 350 miljonit eurot finantsabi on saab taotleda osana paranduseelarvest. Lisaks toetatakse Kreekat läbi ELi kodanikukaitse mehhanismi meditsiinivarustuse, meedikute tiimide, varjendite, telkide ning tekkidega.

  infographic illustration    

Desinformatsioon pandeemia kohta levib kõikjal, mis teeb raskemaks võitluse viiruse vastu. EL jagab ja propageerib aktiivselt usaldusväärset informatsiooni ning teeb koostööd veebiplatvormidega, et eemaldada valeuudiseid ja veebipettuseid. 10. juunil pakkus Euroopa Komisjon välja konkreetsed meetmed, mida saaks kiiresti desinformatsiooni vastases võitluses kasutusele võtta.

 

Loe ka meie ülevaadet 10 asjast, mida Euroopa Liit teeb koroonaviiruse vastu võitlemiseks.