Covid-19: ELi toetus turismisektorile 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Turismindus on üks enim mõjutatud valdkondadest Covid-19 haiguspuhangu ajal. Kuidas kaitseb Euroopa Liit sektori ettevõtteid ja töötajaid ning reisijaid?

Koroonaviiruse pandeemiast tulenevad reisipiirangud on mõjunud laastavalt turismisektorile, millel on oluline roll ELi majanduses. Eelduste kohaselt kaotavad hotellid ja restoranid 50 protsenti tuludest, reisikorraldajad 70 protsenti tuludest, ning kruiisi- ja lennufirmad 90 protsenti tuludest.

 

Ligikaudu pooled maailma turismireisidest tehakse Euroopa Liitu ning olukord on seetõttu eriti tõsine neis Euroopa riikides, mis on sõltuvad turismindusest, nagu Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Kreeka.

 

19. juunil hääletas parlament transpordi- ja turismivaldkonda käsitleva resolutsiooni üle, nõudes rohkem meetmeid toetamaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning eriotstarbelist eelarvet neile sektoritele. Parlamendiliikmed näevad kriisi kui võimalust muuta turism ELis keskkonnasäästlikumaks.

 

Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel on 18. maist saadik 100 protsenti turismisihtpunktidest rakendanud ajutisi reisipiiranguid vastusena haiguspuhangule ning 75 protsenti peatasid täielikult rahvusvahelise turismi. ELi riigid on aja jooksul asunud järk-järguliselt reisimispiiranguid kaotama. 

 

Mitmed reisijad on olnud ka raskustes koju naasmisega ajal, mil turismiettevõtted kannatavad tõsiste likviidsusprobleemide all, sest uusi broneeringuid on vähe ning tagasimaksete taotluste hulk on tühistamistest tulenevalt suur. Lennufirmad on kriisi tõttu enneolematutes raskustes.

 

22,6 miljonit  ; inimest töötavad ELi turismisektoris

Jaga seda tsitaati: 

Turismisektori toetamine kriisi vältel

 

Turismisektori ettevõtted ja töölised saavad juba praegu kasu ELi vastuvõetud meetmetest, mis aitavad leevendada Covid-19 mõjusid. Nende meetmete hulka kuuluvad likviidsustoe pakkumine, eelarvelise leevenduse andmine ning riigiabi eeskirjade lihtsustamine, lisaks lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjade ajutisele peatamisele, et hoida ära tühjad lennud.

 

Kaitsmaks reisijaid, on Euroopa Liit uuendanud reisijaõiguste eeskirju ning pakettreiside direktiivi. Lisaks on EL lihtsustanud kümnete tuhandete eurooplaste kodumaale naasmist läbi ELi kodanikukaitse mehhanismi. ELi turismisektori toetamiseks mõeldud meetmed lisanduvad liikmesriikide poolt vastu võetud meetmetele.

 

13. mail avaldas Euroopa Komisjon oma suunised ja soovitused turismi- ja transpordivaldkonnas, aitamaks ELi riikidel aeglaselt lõdvendada reisipiiranguid, taastada transporditeenused ja võimaldada turismiettevõtetel pärast kuudepikkust pausi taas tööle hakata. ELi ühine lähenemisviis aitaks sektoril praegusest kriisist taastuda ning võimaldada inimestel taas ohutult reisida.

 

Loe lähemalt, mis meetmeid on EL vastu võtnud, et tegeleda koroonaviiruse pandeemiaga.

ELi turismisektor kokkupanduna: 
  • moodustab 9,5 protsenti ELi SKTst 
  • Moodustab 11,2 protsenti ELi tööhõivest 
  • Ligi kolm miljonit ettevõtet, millest 90 protsenti on VKE-d 

Parlament nõuab, et turisminduse päästmiseks tehtaks rohkem

 

Euroopa Liit peaks töötama välja ennetus- ja haldusmehhanismi, et kaitsta turismisektori töötajaid ja ettevõtteid ning tagada reisijate turvalisus, ütlesid parlamendiliikmed 17. aprillil hääletatud resolutsioonis.

 

Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon on alates märtsist rõhutanud vajadust tugevale ja koordineeritud ELi tegevusele, et seljatada kriis. Komisjoni eesistuja Karima Delli tervitas Euroopa Komisjoni 13. mai turismi- ja transpordipaketti ning ütles: „Oluline on anda kindlustunne kodanikele, et turism ja reisimine on sel aastal võimalik ja ohutu. Me peaksime kasutama seda kriisi, et teha ümber turism Euroopa Liidus." 

 

Vaata ka ajatelge ELi tegevustest koroonaviiruse vastu.

 

15. mail kiitis parlament heaks toetusmeetmed transpordisektorile, et vähendada pandeemia mõju lennu-, rongi ja laevandusettevõtetele.