Euroopa ohustatud liigid – faktid ja arvud (infograafika) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Üks miljon kaheksast miljonist liigist maailmas on väljasuremisohus. Loe lähemalt, millised Euroopa liigid on ohustatud või väljasurnud.

Ohustatud liikideks peetakse taimi ja loomasid, mis on väljasuremisohus. See on suuremal määral põhjustatud looduslike elupaikade kadumisest või kahjustumisest, aga ka reostusest, kliimamuutusest ning invasiivsete võõrliikide sissetoomisest, lisaks teistele põhjustele. Bioloogiline mitmekesisus on aga hädavajalik ökosüsteemide ja inimeste tervise jaoks.

Ohustatud liikide säilitamiseks võttis parlament vastu oma seisukohaELi 2030. aasta elurikkuse strateegia: toome looduse oma ellu tagasi” kohta, milles käsitletakse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamisi põhjuseid ja seatakse õiguslikult siduvad eesmärgid.

Uuri lisateavate ohustatud liikide ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kohta Euroopas.

 

Ohustatud liigid Euroopas

 

Rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN) on koostanud ohustatud liikide Euroopa punase nimekirja, et võimaldada tegevust nende päästmiseks.

1667 liiki  ; Rahvusvahelise looduskaitseliidu andmetel on Euroopas väljasuremisohus vähemalt 1667 liiki 15 060-st.

Jaga seda tsitaati: 

1 677 väljasuremisohus olevast liigist on suurimas ohus teod, karbid ja kalad.

 

Üle poole Euroopale kodustest puudest, nagu näiteks hobukastan, Heberdenia excelsa ja pihlakas, on ohustatud. Umbes viiendik kahepaiksetest ja roomajatest on väljasuremisohus.

 

Arktiline rebane, euroopa naarits, Vahemere munkhüljes, Põhja-Atlandi silevaal ja jääkaru on hetkel Euroopa kõige ohustatumad imetajad.

 

Tolmeldajate arvukus on samuti vähenemas. Üks kümnest Euroopa mesilas- ja liblikaliigist on väljasuremisohus.Bioloogiline mitmekesisus Euroopas  

Euroopa väljasurnud liigid

 

IUCNi andmetel on 2015. aasta seisuga Euroopas väljasurnud 36 liiki. Nende hulka kuuluvad mitmed mageveekalad, mõned lõhelaste sugukonda kuuluvad liigid, mageveemollusk Graecoanatolica macedonica (väike mageveetigu, mis oli ainuomane Kreeka ja Põhja-Makedoonia Dojrani järvele), ja Pensée de Cry – lillat värvi lill.

 

Imetajatest on välja surnud tarvas (metsveise tüüp) ja küülikute sugukonda kuulunud Sardiinia Pika vastavalt 17. ja 18. sajandil.

 

Täiendavaid uuringuid on vaja teha, et hinnata mesilaste, mereimetajate ja kalade olukorda.

 

Loe lähemalt ELi loomade heaolu seaduste kohta.