Mis on tehisintellekt ja kuidas seda kasutatakse? 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
© AdobeStock/zapp2photo  

Tehisintellekt on paljutõotav tulevikutehnoloogia. Aga mida see endast õieti kujutab ja kuidas see meie elu mõjutab?

Tehisintellekti definitsioon

Tehisintellekti all mõeldakse masina inimlaadseid võimeid, nagu mõtlemine, õppimine, planeerimine ja loovus.

Tehisintellekt võimaldab tehnilistel süsteemidel oma keskkonda tajuda, tajuandmeid töödelda ja ülesandeid lahendada, et saavutada teatav eesmärk. Arvuti kogub sensorite, nt kaamera abil andmeid, töötleb neid ja reageerib neile.

Oma varasemate toimingute mõju analüüsides ja autonoomselt töötades suudavad arukad süsteemid teataval määral oma käitumist kohandada.

Miks on tehisintellekt tähtis?

Esimesed tehisintellektiprogrammid loodi juba rohkem kui 50 aasta eest, kuid arvutusvõimsuse kasv, tohutute andmekogumite kättesaadavus ja uued algoritmid on viimastel aastatel toonud murrangulisi uuendusi.

Tehisintellekt on ühiskonna digipöörde keskmes ja sellest on saanud ELi prioriteet.

Tulevased nutirakendused toovad kindlasti tohutuid muutusi, kuid juba praegu on tehisintellektil meie elus suur roll.

Lisateave tehisintellekti võimaluste kohta ja parlamendi tegevuste kohta seoses tehisintellekti õigusaktidega

Tehisintellekti liigid (Euroopa Komisjoni määratlus) 
  • Tarkvara: virtuaalassistendid, pildianalüüs, otsingumootorid, kõne- ja näotuvastussüsteemid 
  • „Füüsiline“ tehisintellekt: robotid, isejuhtivad autod, droonid, asjade internet  

Tehisintellekt igapäevaelus

Mõnigi rakendus, mille olemusele me tavaliselt ei mõtle, põhineb tehisintellektil.

Veebiostlemine ja -reklaam

Tehisintellekti kasutatakse laialdaselt personaliseeritud pakkumiste koostamiseks, lähtudes veebikasutaja eelmistest otsingutest ja ostudest ning muust veebitegevusest. Tehisintellektil on äritegevuses suur roll – seda kasutatakse toodete optimeerimisel, kavandamisel, haldamisel, logistikas jne.

Veebiotsingud

Kasutajatelt saadud tohutute andmehulkade põhjal õpivad otsimootorid otsingutulemusi paremini kohandama.

Isiklikud digiabilised

Nutitelefonides kasutatakse tehisintellektirakendusi, et pakkuda võimalikult asjakohast ja personaalset toodet. Virtuaalabilised, kes vastavad küsimustele, annavad soovitusi ja aitavad igapäevaelu korraldada, on muutunud tavaliseks.

Masintõlge

Tehisintellektil põhinev tõlketarkvara võimaldab tõlkida nii teksti kui ka kõnet. Üks selle kasutusvõimalusi on automaatsed subtiitrid.

Nutikad kodud, linnad ja taristud

Nutitermostaat suudab inimeste käitumisest õppides energiat säästa, nutilinnade projekteerijad aga loodavad tehisintellekti abil liiklust reguleerida, et parandada ühenduvust ja vähendada ummikuid.

Autod

Isejuhtivaid autosid veel kuigivõrd ei kasutata, kuid autodes leidub juba arvukalt tehisintellektipõhiseid ohutusrakendusi. Näiteks on EL aidanud rahastada juhiabisüsteemi VI-DAS (Vision Inspired Driver Assistance), mille automaatsed sensorid aitavad võimalikke ohuolukordi kindlaks teha.

Ka navigeerimine põhineb suuresti tehisintellektil.

Küberturvalisus

Arukad süsteemid aitavad märgata ja tõrjuda küberrünnakuid ja muid küberohte, tuginedes pidevale andmesisestusele, mis aitab kindlaks teha rünnakute struktuuri ja päritolu.

Tehisintellekti kasutamine COVID-19 puhangu tõrjumiseks

COVID-19 puhangu ajal on nutirakendusi kasutatud näiteks lennujaamade soojusskannerites ja mujal. Meditsiinis aitab kompuutertomograafia kopsunakkust kindlaks teha. Tehisintellekti on kasutatud andmekogumisel, et jälgida haiguse levikut.

Võitlus desinformatsiooni vastu

Mõned nutirakendused võimaldavad paljastada võltsuudiseid ja desinformatsiooni, kaevandades sotsiaalmeediast teavet, otsides sensatsioonilisi ja häirivaid sõnu ja tehes kindlaks, milliseid veebiallikaid peetakse autoriteetseks.

Lisateave selle kohta, kuidas parlamendiliikmed soovivad kujundada andmeseadusi innovatsiooni edendamiseks ja ohutuse tagamiseks.

Muud tehisintellekti kasutusviisid

Tulevikus muudab tehismõistus tõenäoliselt kõiki elu ja majanduse aspekte. Toome mõned näited.

Tervishoid

Teadlased uurivad, kuidas kasutada tehisintellekti suure hulga terviseandmete analüüsimiseks, et leida seaduspärasid, mis võivad viia uute meditsiiniliste avastusteni ja parandada individuaalset diagnostikat.

Näiteks on välja töötatud hädaabikõnedele vastamise programm, mis suudab tuvastada südame seiskumist kiiremini ja sagedamini kui inimdispetšer. Samuti rahastab EL projekti KConnect, mis töötab välja mitmekeelseid teksti- ja otsinguteenuseid, et aidata inimestel leida kõige asjakohasemat kättesaadavat meditsiinilist teavet.

Transport

Tehisintellekti abil võiks parandada raudteeliikluse ohutust, kiirust ja tõhusust, minimeerides rataste hõõrdumist, maksimeerides kiirust ja võimaldades autonoomset juhtimist.

Tootmine

Tehismõistus võib suurendada Euroopa tööstuse tootlikkust ja aidata tehaseid Euroopasse tagasi tuua, kuna see võimaldab kasutada tootmises roboteid, optimeerida müügiteid, õigeaegselt kavandada nutikate tehaste hooldust ja prognoosida rikkeid.

ELi kaasrahastatud teadusprojektis SatisFactory kasutatakse koostööpõhiseid ja liitreaalsussüsteeme nutitehaste töötajate rahulolu suurendamiseks.

Toit ja põllumajandus

Tehisintellekti saab kasutada ELis kestliku toidusüsteemi rajamiseks – see võib aidata vähendada väetiste ja pestitsiidide kasutamist ning vähendada liigset kastmist ja seega muuta toidu tervislikumaks, suurendada tootlikkust ja vähendada põllumajanduse keskkonnamõju. Näiteks võiks roboteid kasutada rohimiseks, mis vähendaks keemilise umbrohutõrje vajadust.

Paljud ELi põllumajandusettevõtted kasutavad tehisintellekti, et jälgida oma loomade liikumist, nende kehatemperatuuri ja söödatarbimist.

Avalik haldus ja avalikud teenused

Kasutades mitmesuguseid andmeid ja kujutuvastust, võib tehisintellekt varakult hoiatada looduskatastroofide eest. See võimaldab õnnetusteks tõhusalt valmistuda ja tagajärgi leevendada.