Ülevaade ELi 2021. aasta pandeemiaohjemeetmetest 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

EL teeb 2021. aastal kõik endast oleneva, et soodustada vaktsiinide ja ravivõimaluste levikut, toetada majandust, tööhõivet, sotsiaalsfääri, reisimist ja transporti ning hõlbustada kõigi oma partnerite võitlust COVID-19 vastu.

Samalaadne koroonaviiruse vastaste meetmete ajatelg on juba koostatud 2020. aasta kohta.

COVID-19 vastased meetmed 2021  
description: Vaata 2021. aastal toimunut!  

EL soovib mitmepoolset kaubandusalast tegevuskava

title short description: Covid-19 vaktsiinide ja ravimite tootmise laiendamise ning selle universaalse ja õiglase juurdepääsu tagamise eesmärgil esitab EL ettepaneku, taotledes Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmete pühendumist mitmepoolsele kaubanduse tegevuskavale.

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu vaheline kokkulepe Covid digitõendi osas

title short description: Parlament ja Euroopa Nõukogu sõlmisid ajutise kokkuleppe ELi Covid digitõendi osas, mis peaks hõlbustama vaba liikumist Euroopas pandeemia ajal. Parlament peaks kokkuleppe kinnitama juunis toimuval täiskogu istungjärgul ja see peaks jõustuma 1. juulil.

Parlamendiliikmed arutavad Covid-19 vaktsiinide ja meditsiinitoodete patendiõigusi

title short description: Pooldajate sõnul võib intellektuaalomandi õigustest loobumine parandada globaalset juurdepääsu taskukohastele vaktsiinidele ja muudele meditsiinitoodetele. Teised arutelus osalejad ütlesid, et patentidest loobumine ei too ülemaailmsel tasandil kiireid tulemusi ja pakkusid välja alternatiivseid variante hädas olevate riikide abistamiseks.

EL toetab vaktsineerimiskampaaniat Aafrikas 100 miljoni euroga

title short description: ELi algatus toetada Covid-19 vaktsiinide kiiret ja ohutut juurutamist Aafrikasse on väärt 100 miljonit eurot. Fondid investeeritakse sellistesse tegevustesse nagu suutlikkuse suurendamine, logistika ja vaktsiinide kasutuselevõtt konfliktides ja raskesti ligipääsetavates piirkondades.

Selge ülevaade vaktsiinivarudest

title short description: Rahvatervise eest vastutav komisjon nõudis väärinfo leviku takistamiseks liikmesriikidelt igakuiste selgete andmete esitamist selle kohta, mitu vaktsiinidoosi on ära tarvitatud ja milline on riigi vaktsineerimisgraafik.

Parlament nõuab kiireloomulisi meetmeid vaktsiinitootmise tõhustamiseks

title short description: Täiskogul jäi kõlama seisukoht, et EL peab jätkama jõulist võitlust COVID-19 pandeemia vastu ning võtma kiiresti meetmeid vaktsiinitootmise suurendamiseks, et vastata inimeste ootustele.

Parlament kiidab heaks taaste- ja vastupidavusrahastu

title short description: Parlament kiitis heaks 672,5 miljardi euro suuruse taaste- ja vastupidavusrahastu, mis on COVID-19 järgse majanduse taastamise kava nurgakivi. Eesmärk on toetada liikmesriike pandeemia majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamisel ning muuta ELi majandus jätkusuutlikumaks ja digitaalsemaks.

Lennundussektori toetamine jätkub

title short description: Parlament kiitis heaks liikmesriikidega saavutatud kokkuleppe, mille kohaselt peavad lennufirmad kasutama 2021. aasta suve- ja talvehooajaks planeeritud stardi- ja maandumisaegadest ära vähemalt 50% (enne pandeemiat oli nõue 80%). 2020. aasta märtsis peatati stardi- ja maandumisaegade kasutamise kohustus ajutiselt üldse, et lennufirmad ei peaks tegema tühilende.

Riigiabi eeskirjade paindlikum tõlgendamine

title short description: Euroopa Komisjon võttis vastu ajutised meetmed, mis võimaldavad liikmesriikidel anda ettevõtetele kriisi ajal majanduse tugevdamiseks toetusi, laene ja tagatisi.

Moderna vaktsiin sai kasutusloa

title short description: Ettevõtte Moderna välja töötatud COVID-19 vastasele vaktsiinile anti ELis tingimuslik müügiluba. See on teine vaktsiin, millele Euroopa Ravimiameti teadusliku soovituse alusel müügiluba antakse.