Parlamendiliikmed soovivad turvalisemat ja jätkusuutlikumat Covid-19 järgset turismi 

 
 

25. märtsil hääletasid parlamendiliikmed uue ELi säästva turismi strateegia üle, mille eesmärgiks on tagada pandeemiast räsitud turismisektori ohutum, säästlikum ja jätkusuutlikum toimimine.

Turismindus ja COVID-19


Turismindus on üks enim mõjutatud valdkondadest Covid-19 pandeemia ajal. Turism annab tööd umbes 27 miljonile inimesele ja moodustab umbes 10% Euroopa Liidu SKPst. Praeguse seisuga on ohus ligi kuus miljonit töökohta. Euroopat, mis on maailma üks soositumaid turismisihtkohti, külastas esimesel poolaastal 66% vähem ning teisel poolel 97% vähem rahvusvahelisi turiste kui tavaliselt.


Loe lisaks ELi toetustest turismisektorile kriisi vältel.


Vaja on uut Euroopa turismi strateegiat


Parlamendiliikmed soovivad uue turismi strateegia väljatöötamist, et liikuda keskkonnasõbralikuma reisimise suunas ning võimaldada turismiettevõtetel pärast kuudepikkust pausi taas tööle hakata.


„Kuna suvi on kohe ukse ees, soovime vältida varasemaid vigu ja tahame kehtestada kooskõlastatud ja ühtsed meetmed ELis, nagu näiteks vaktsineerimistõend, hügieenistandardid jt meetmed, et hõlbustada reisimist ilma, et see kodanikele lisakulutusi tooks,“ ütles raporti autor Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).


Rahaline toetus


Parlamendiliikmed rõhutavad, et turismisektori jätkuv lühiajaline rahaline toetus on sektori püsimajäämiseks hädavajalik ning nad kutsuvad liikmesriike üles kaasama turismi- ja reisisektorit oma taastekavadesse. Sektori taastumisele aitavad kaasa veel avaliku ja erasektori investeeringud selle digitaliseerimiseks ja üldiseks ajakohastamiseks.


Ühine digitõend


Liikumisvabaduse taastamiseks kutsutakse komisjoni üles välja töötama ühine vaktsineerimistõend, mis võib saada alternatiiviks PCR-testidele ja karantiininõuetele, kui vaktsiinid on üldsusele kättesaadavaks tehtud ja on piisavalt teaduslikke tõendeid selle kohta, et vaktsineeritud isikud viirust ei edasta.

Komisjon tegi ettepaneku võtta ELis vaba liikumise hõlbustamiseks kasutusele roheline digitõend.

Jätkusuutlikuma turisminduse suunas


Raportis toonitatakse, et COVID-19 pandeemia on muutnud reisijate nõudmisi seoses ohutu, puhta ja säästvama turismiga. Selles kutsutakse üles koostama säästva turismi tegevuskava, mis sisaldaks innovaatilisi meetmeid sektori kliima- ja keskkonnajalajälje vähendamiseks, arendades säästvamaid turismivorme, mitmekesistades pakkumist, edendades uusi koostööalgatusi ja arendades uusi digiteenuseid.

Ettepanekute hulgas on veel:

  • ELi hügieenisertifikaat, mis tõendab Covid-19 viiruste ennetamise ja tõrje miinimumstandardid, et aidata taastada tarbijate usaldus turismi ja reisimise vastu.

  • ELi uus turismiagentuur.


Loe lisaks reisijate õiguste kohta koroonaviiruse ajal.