Parlamendiliikmed soovivad ebaseaduslike spordiülekannete tõkestamist 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Loe lähemalt parlamendiliikmete üleskutsest võidelda spordiülekannete piraatluse vastu digikeskkonnas.

Spordiürituste otseülekanded veebis.  

Spordiürituste otseülekannete internetipiraatlus


Spordiürituste otseülekanded on oluliseks tuluallikaks ürituste korraldajatele. Küll aga edastavad ülekandeid virtuaalkeskkonnas tihti ebaseaduslikud veebilehed, mille ärimudel põhineb liitumistasudel ja reklaamil.

80%  ; ürituste korraldajate tulust saadakse ülekandeõigustest

Jaga seda tsitaati: 

Piraatlus rikub intellektuaalomandi õigusi ja kujutab endas turvariski kasutajatele, kes võivad kokku puutuda pahavara või andmevargusega, sh krediitkaardi pettustega.

Spordiüritused ja intellektuaalomandi õigused


Spordiüritused ei kuulu ise liidu õiguse alusel autoriõiguste kaitse alla, kuid nende audiovisuaalne salvestamine ja edastamine kuuluvad. Korraldajate erikaitse on mõne liikmesriigi õigusaktides sätestatud, küll aga puudub ühine lähenemine ELi tasandil.


Vajadus õiguste tõhusa jõustamise järele


Erinevalt teistest sektoritest seisneb spordiürituse ülekande majanduslik väärtus suuremas osas selles, et see toimub reaalajas ja suurem osa sellest väärtusest kaob ürituse lõppedes.


Õiguskomisjoni liikmed toonitavad, et praegune korralduste, teatamise ja kõrvaldamise mehhanismide õigusraamistik ei võimalda õiguste tõhusat ja õigeaegset jõustamist, et lahendada spordiürituste otseülekannete ebaseadusliku edastamise probleem.


“Meie eesmärk on peatada tuhanded ebaseaduslikud voogesitused ning kuna korraldajad ei saa praegu üritustele pileteid müüa, peame kaitsma nende peamist tuluallikat ehk ülekandeõigusi,” ütles õiguskomisjoni esimees Adrián Vázquez Lázara (Renew, ES).


Parlamendiliikmete seisukoht

19. mail parlamendi poolt heaks kiidetud raport kutsub üles laiendama otseülekannete olemasolevaid õigusi. Raportis adresseeritakse Euroopa Komisjoni rolli välja pakkuda konkreetsed meetmed, mis on spetsiaalselt kohandatud spordiülekannete jaoks, võimaldades ebaseadusliku sisu kohest kõrvaldamist või juurdepääsu tõkestamist.


Ebaseadusliku sisu kõrvaldamine peaks toimuma kohe pärast teate kättesaamist ja hiljemalt 30 minutit pärast ürituse algust. Uued reeglid on suunatud ebaseadusliku sisu voogedastuse algpõhjustajatele, nimelt ebaseaduslike veebisaitide loojatele, mitte isikutele, kes on tahtmatult ja teadmatult seotud ebaseadusliku voogedastusega.


Samuti ei kehti reeglid kohapealse otseülekande sisu või fännide poolt tehtud filmimaterjali kohta, kuna see ei riku vastavaid õigusi ja on fännikultuuri lahutamatu osa.