Miks on „õigus parandamisele" seadusandlus oluline? 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Loe lähemalt, miks tahavad Euroopa Parlamendi liikmed, et seadusandlus garanteeriks „õiguse parandamisele” ning milliseid konkreetseid meetmeid nad välja pakuvad.

Enne Euroopa Komisjoni kavandatavat ettepanekut parandamisõiguse kohta 2022. aasta kolmandas kvartalis võttis Euroopa Parlament 7. aprillil vastu oma prioriteedid. „Õigust parandamisele” nähakse kui võtmetegurit ELi 2050. aastaks ringmajanduse saavutamise plaanis. Plaan on osa Euroopa roheleppest, mis on ELi tegevuskava saavutamaks 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

„Õigus parandamisele” seadusandluse neli põhjust:  • Teine takistus jätkusuutlikuma tarbimise juures on kulumine: osad tooted on disainitud selliselt, et need lõpetavad pärast kindlat kasutusaega töötamise. Mõndadel juhtudel parandatakse seadmete osasid selliselt, et neid ei saa eemaldada ja asendada.

  • Elektroonika on kõige kiiremini kasvav reostusallikas ELis. 2017. aastal koguti rohkem kui 3,5 miljonit tonni elektroonikat ja ainult 40% sellest läks taaskasutusse.

Infograafik elektroonikaromude faktide ja arvude kohta.


  • Elektroonikaseadmete parandamine oleks keskkonnale kasulik, tuues kaasa ressursikasutuse, kasvuhoonegaaside heitkoguste ja energiatarbimise vähenemise.

Mida peaks „õigus parandamisele” seadusandlus hõlmama?


Euroopa Parlament on tarbijate õigust parandamisele toetanud üle kümne aasta ning on teinud Euroopa Komisjonile mitmeid konkreetseid ettepanekuid, et muuta parandamised süstemaatiliseks, tõhusaks ja ligitõmbavaks.

Parlamendiliikmete seadusandlikus ettepanekus olevate nõudmiste seas on:

  • Teha parandamine tarbijate silmis atraktiivsemaks, näiteks saades vigase seadme parandamise eest boonust või saades parandamisperioodi kestvuseks asendusseade
  • Kohustada tootjaid võimaldama tasuta juurdepääsu remondi- ja hooldusteabele ning garanteerima tarkvarauuendused minimaalse perioodi jooksul
  • Tagada, et seadmed kestavad kauem, on lihtsamad parandada ning sisaldavad eemaldatavaid ja asendatavaid osasid
  • Pakkuda tarbijatele paremat informatsiooni seadmete parandatavuse kohta
  • Pikendada garantiisid

Rohkem sellest, mida Euroopa ringmajanduse saavutamiseks teeb: