ELi ja Hiina kaubandussuhted 

 
 

Hiina ja Euroopa vaheline kaubandus ulatub ühes päevas üle miljardi euro. Märkimisväärne on Hiina kaupade import ELi, aastal 2012. oli see näitaja 289,7 miljardit eurot. Teisipäeval, 8. oktoobril oli EP täiskogul arutelul ELi-Hiina kahepoolse investeerimislepingu läbirääkimiste alustamine. Vastav EP resolutsioon, mis muu hulgas kritiseerib ELi firmade kohtlemist Hiinas, sai kinnituse päev hiljem. Kahe suure majandusjõu omavahelistest kaubandussuhetest annab ülevaate meie infograafik.

Hiina otseinvesteeringud ELi on olulise tähtsusega, sest see aitab luua töökohti, tõstab konkurentsi ja tagab ettevõtete ligipääsu kapitalile. Seejuures ei tohi Hiinaga suhtlemisel unustada inimõigusi ja julgeolekut.