Parlamendiliikmed kutsuvad üles solidaarsusele ja meetmetele ennetamaks Covid-19 kriisi varjupaigalaagrites 

 
 
Migrandid, kes jõudsid Lesbose saarele, ootavad Kreeka mereväe laevale pääsemist ©Costas Baltas/Reuters/Adobe Stock  

Põgenike olukord Kreekas vajab ELi kooskõlastatud vastust, et hoida ära Covid-19 puhang, ütlevad kodanikuvabaduste komisjoni liikmed.

Ajal, mil Euroopa tegeleb koroonaviiruse kriisist tulenevate väljakutsetega, kasvab ka mure varjupaigataotlejate elamistingimuste üle, kes on laagrites Kreeka saartel.

 

Olukord Kreeka-Türgi piiril eskaleerus märtsi alguses kui Türgi avas piiri varjupaigataotlejatele ja migrantidele, murdes sellega 2016. aasta migratsioonipakti ELiga.

 

Interneti vahendusel peetud koosolekul arutasid kodanikuvabaduste komisjoni liikmed (LIBE) koos Kreeka valitsusega hetkeolukorda piiril ning vajadust vältida humanitaarkriisi muutumist rahvaterviseprobleemiks.

 

Euroopa Komisjon, Frontex ja ELi Põhiõiguste Amet toetasid parlamendiliikmeid, rõhutades solidaarsuse ja ELi ühtsuse olulisust, et aidata leevendada kasvavat kriisi.

 

Kasutuselolevad meetmed

 

Koos liikmesriikide ja ELi agentuuridega on Euroopa Komisjon viinud ellu erakorralise situatsiooni plaani, jälgides regulaarselt olukorda ja võttes vastu uusi meetmeid.

 

Plaanist tulenevalt tehti kaks piirivalve kiirreageerimisoperatsiooni, saadeti kohale lisanduvaid piirivalvureid ja Kreeka käivitas ka kodanikukaitse mehhanismi, saades liikmesriikidelt ligi 90 000 ühikut abi laagrite jaoks.

 

Kõik migrandid, kes saabuvad saarte ohukolletesse, teevad läbi kohustusliku tervisekontrolli. Hiljuti saabunud migrante hoitakse eraldi alas, kuni arstlik ülevaatus on läbitud.

 

Euroopa Komisjon on eraldanud Kreekale 350 miljonit eurot jätkuvaks toetuseks, millest 50 miljonit eurot tuleb kulutada arstiabiks. Kreeka on riik, kuhu saabub enamik varjupaigataotlejaid ja migrante.

 

Pärast arstliku kontrolli läbimist paigutatakse 1600 saatjata last, kes on hetkel saarte ohukolletes, ümber teistesse ELi riikidesse: Saksamaale, Prantsusmaale, Portugali, Soome, Leedusse, Horvaatiasse, Iirimaale ja Luxembourgi. Mõned neist paigutakse ümber Luxembourgi juba järgmisel nädalal.

 

Koos Rahvusvahelise Migratsiooniameti ja Frontexiga on seatud üles ka vabatahtlik kava, et julgustada inimesi minema tagasi kodumaale.

 

Jätkuv toetus vajalik

 

Kreeka migratsiooni- ja asüüliminister Notis Mitarachi rõhutas, et saartel olevates laagrites on kasutusele võetud mitmeid erimeetmeid ennetamaks Covid-19 puhangut, kuid lisas, et vaja on rohkem abi.

 

Parlamendiliikmed kutsuvad üles suuremale toetusele, majutusasutustele ja meditsiinivahenditele. Lisaks soovitakse laiendada ümberpaigutamist perekondadele, pikendada olemasolevaid varjupaiga saamise tähtaegasid ja võimaldada intervjuude tegemist interneti teel.

 

Lisanduvalt on Euroopa Komisjon välja pakkunud 350 miljoni euro suuruse eelarve, et rajada uusi laagreid Kreeka maismaa osale ja ehitada uusi kortereid. See ettepanek vajab Parlamendi toetust.

 

Euroopa Komisjoni euroopaliku eluviisi edendamise asepresident Margaritis Schinas rõhutas euroopalikele väärtustele kindlaksjäämise olulisust ja inimeste põhiõiguste ja ELi õigusnormide austamist. Samal ajal ütles ta, et EL peaks jätkama tööd uue sisserände- ja varjupaigapaktiga, mis esitatakse plaani kohaselt kevadel.