Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni uus koosseis 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Jaga seda lehte: 

23.–26. mail valisid 200 miljonit eurooplast – ELi 28 liikmesriigi kodanikud – Euroopa Parlamendi uue koosseisu.

Vastvalitud parlament hääletas 16. juulil 2019 Ursula von der Leyeni Euroopa Komisjoni presidendiks kinnitamise poolt. Von der Leyen on esimene naine sel ametikohal.


Oma meeskonna – komisjoni volinike kolleegiumi – paneb komisjoni uus president kokku liikmesriikide esitatud volinikukandidaatidest. Nende asjatundlikkust ja võimekust hindavad Euroopa Parlamendi liikmed septembri lõpus ja oktoobris parlamendikomisjonides toimuvatel kuulamistel.


Pärast seda, oktoobri lõpus, hääletab parlament kogu volinike kolleegiumi ametisse nimetamise üle.


Seega rajaneb Euroopa Komisjoni ja selle presidendi legitiimsus Euroopa Parlamendi legitiimsusel ja parlamendiliikmete demokraatlikul valimisel.


Lisateave Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste ja uue parlamendikoosseisu poliitilise liigenduse kohta


Euroopa Parlamendi uus koosseis 

Parlamendi uue koosseisu esimene istung toimus 2.–4. juulil Strasbourgis. 

Kõigepealt valis vastvalitud parlament endale presidendi, kelle ametiaeg kestab kaks ja pool aastat. Valiti ka 14 asepresidenti ja viis kvestorit ning määrati kindlaks parlamendikomisjonide suurus. Fraktsioonid nimetasid oma esindajad komisjonide koosseisu ja need tehti teatavaks täiskogu istungil. Juulis toimusid ka esimesed komisjonide koosolekud, kus valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed.

Komisjoni volinike avalikud kuulamised 

Kooskõlastatult Euroopa Komisjoni presidendiga ja ELi riikide esitatud soovituste põhjal võtab Nõukogu vastu volinikukandidaatide nimekirja.  

Volinikukandidaadid osalevad Euroopa Parlamendi komisjonis toimuvatel avalikel kuulamistel.

Avalikud kuulamised toimuvad septembris ja oktoobris.

Komisjoni volinike avalikud kuulamised 

Kooskõlastatult Euroopa Komisjoni presidendiga ja ELi riikide esitatud soovituste põhjal võtab Nõukogu vastu volinikukandidaatide nimekirja.  

The full Commission, including the Commission President and the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, must be elected by a majority of the votes cast, by roll call, after the President-elect has presented the College of Commissioners and their programme before MEPs.