Volinikukandidaadid 
Avalikud kuulamised Euroopa Parlamendis 

Euroopa Liit  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Enne Euroopa Komisjoni volinike ametisse nimetamist viib Euroopa Parlament volinikukandidaatide sobivuse hindamiseks läbi nende avaliku kuulamise.

Artiklid 

Videod 

Artiklid 

Tagasivõetud kandidatuurid 

 
Vastutab Kaasatud Esimeeste konverents Komisjonide esimeeste konverents

Artiklid 

Artiklid