Rangem kontroll kahjuritõrjevahendite üle 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Euroopa Parlamendis toimus neljapäeval hääletus õigusakti eelnõu üle ja nüüdsest hakatakse biotsiide alates rotimürgist kuni desinfitseerimisvahenditeni rangemalt kontrollima. Eeskirjade ajakohastamise eesmärk on kaitsta paremini inimeste tervist ja keskkonda ning samas tõhustada turustamisloa andmise menetlust.

„Mul on väga hea meel, et oleme leidnud tasakaalustatud lahendused ohutuse kontrolli ja loa andmise menetluse parandamiseks. Euroopa elanikud saavad edaspidi kasutada uusi turvalisi ja tõhusaid kahjuritõrjevahendeid,” ütles raportöör Christa Klass (EPP, Saksamaa) pärast seda, kui parlamendiliikmed olid hääletusel käe tõstmisega õigusakti vastu võtnud. Selleks et õigusakt saaks jõustuda, tuleb see nõukogus, kes on uuele õigusaktile juba esialgse nõusoleku andnud, ametlikult heaks kiita.


Turvalisemad diivanid

Ajakohastatud õigusaktiga täidetakse õigustühimik, nii et eeskirjad hõlmavad ka töödeldud tooteid, nt fungitsiidiga töödeldud mööbel ja antibakteriaalsed köögi tööpinnad, mis vastavalt märgistatakse. Põllumajanduses kasutatavaid pestitsiide käsitletakse endiselt eraldi ELi õigusaktides.


Kahjulike ainete kasutamise piiramine

Kõige problemaatilisemad ained, nagu kantserogeensed ained, geene või hormoone mõjutavad või reproduktiivtoksilised ained, tuleks põhimõtteliselt ära keelata. Liikmesriikides võib ainult tungiva vajaduse korral teha erandeid, näiteks kui biotsiidi on vaja teatava terviseohu eest kaitsmiseks. Luba antakse ja seda uuendatakse piiratud ajaks, kuni on välja töötatud ohutumad alternatiivid.


Parlamendiliikmed olid mures nanotehnoloogia võimalike ohtude pärast ja nägid seepärast ette eraldi ohutuse kontrolli nanomeetriliste materjalide üle ning nende märgistamise.


Turu avamine

Uue õigusaktiga ühtlustatakse ELi turgu biotsiidide valdkonnas ja selles määratakse kindlaks taotluste hindamise tähtajad. Lubade vastastikust tunnustamist liikmesriikides parandatakse ja alates 2013. aastast hakatakse järk-järgult võimaldama taotleda luba ELi tasandil, alates 2020. aastast võib liidu loa anda kõigile biotsiidikategooriatele.


Loomkatsete vähendamine

Mitmekordsete loomkatsete vältimiseks nõutakse ettevõtjatelt õiglase tasu eest andmete jagamist.


Menetlus: kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)