Parlament toetab kahjuliku automüra vähendamist  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Kolmapäevasel hääletusel toetas täiskogu mootorsõidukite mürataseme vähendamist, et tagada ELi kodanike tervise kaitse. Saadikud soovitasid ka müra märgistussüsteemi loomist uutele sõidukitele ning elektriautodele helihoiatussüsteemi paigaldamist.

Pidev liiklusmüra suurendab südame-veresoonkonna haiguste, kognitiivsete kahjustuste, unehäirete ja muude haiguste esinemissagedust. Euroopa Keskkonnaagentuuri uuringu järgi elab ligi pool ELi linnapiirkondade elanikest keskkonnas, mille müratase on üle 55 dB ja seda eelkõige liiklusmüra tõttu.

"Sõidukimüra kahjulikkus inimeste tervisele on teaduslikult tõestatud, kuid antud ettepaneku keskseks teemaks on sõidukite mootoritest tingitud müratase. Minu soov oli algselt ka teiste müratasemega soetud faktorite nagu rehvide, teekate ja aerodünaamika hõlmamine", ütles raportöör Miroslav OUZKÝ (ECR, CZ) hääletusejärgselt.

Rangemad mürataseme piirangud

Eelnõu näeb ette uued müra piirnormid erinevatele sõidukitele, mis jõustuksid mitte varem kui kuus ja kaheksa aastat pärast seaduse vastuvõtmist ning oleksid esmalt kohustuslikud uutele sõidukimudelitele ning hiljem kõikidele uutele sõidukitele.

Mürataseme piirangud alaneksid praeguselt 74lt detsibellilt 68ni. Võimsamatele sõidukitele oleks lubatud vaid 2 kuni 6 lisa detsibelli. Saadikud jätsid aga kõige võimsamate (üle 12-tonniste) kaubaveoks kasutatavate sõidukite mürataseme 81le detsibellile.

Saadikud märgivad, et liiklusmüra vähendamisel tuleb arvesse võtta ka rehvide, teekatte ja aerodünaamika poolt tekitatud müra.

Müra märgistussüsteem

Saadikud soovivad, et mürataset puudutav info sisalduks ka kõigis sõiduki tehnilistes tutvustusmaterjalides. Mürataseme märgistussüsteem on ülesehituselt sarnane juba praegu kasutusel olevatele märgistele, mis annavad autoostjale teavet sõiduki CO2-heite, kütusekulu ja rehvimüra kohta.

Helitu oht

Eelnõu käsitleb ka hübriid- ning elektriautode helihoiatussüsteeme, mis tagaksid, et jalakäijad neid paremini kuuleksid. Saadikud soovivad kohustusliku helihoiatussüsteemi sisseviimist, et tekitatav heli annaks arusaadavalt märku sõiduki tegevusest. Eelnõu viitab ka kavandatava helihoiatussüsteemi arendamiseks vajalike standardite loomisele.