Parlament toetas osa saastekvootide enampakkumiste ajutist peatamist 

Pressiteade 
 
 
Air pollution from a paper factory -©BELGA/RBR/SCIENCE  

Kolmapäeval said parlamendi heakskiidu plaanid osa CO2 kvootide enampakkumiste ajutiseks külmutamiseks, mille täiskogu oli korra tagasi lükanud aprillis. Seekord sätestasid saadikud karmimad nõuded enampakkumiste peatamiseks. Meetme eesmärk on taastada heitkogustega kauplemise süsteemi stiimulefekt kasvuhoonegaaside vähendamiseks.


Kvootide ülepakkumisest ja majanduskriisist tingitud kasvav saastekvootide ülejääk on põhjustanud CO2-hinna olulise languse.


Parlament andis keskkonnakomisjoni soovituste alusel oma toetuse osa saastekvootide enampakkumiste ajutiseks peatamiseks.


"Meil on nüüd mandaat, kuna täiskogu kiitis heaks meie ettepanekud. Alustame läbirääkimisi EL ministritega niipea kui võimalik ja püüame leida ühise lahenduse, mis lubaks heitkoguste kauplemise süsteemil teenida oma eesmärki," ütles raportöör Matthias Groote (S&D, DE).


"Kõikidel kontinentidel peetakse Euroopa kogemust turupõhise süsteemiga CO2 heite vähendamiseks tõsiseltvõetavaks variandiks, viimati Hiinas. Me ei luba heitkogustega kauplemise süsteemil muutuda lühiajaliste murede ohvriks. Järgneb heitkogustega kauplemise süsteemi struktuuriline reform, et tagada et süsteem on jätkuvalt EL kliimapoliitika nurgakiviks," lisas Groote.


Heakskiidetud muudatusettepanekute kohaselt võib Euroopa Komisjon erandjuhtudel muuta saastekvootide müügi ajastamist, juhul kui mõjuanalüüs ei näita "olulist ohtu", et EL ettevõtted võivad ümber baseeruda väljapoole Euroopa Liitu. "Euroopa Komisjon võib teha ainult ühe sellise kohanduse maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi puhul".


Taustainfo


Heitkogustega kauplemise süsteem, mis loodi 2005. aastal seadis heitkogustele lae, mida vähendatakse pikema perioodi vältel. Aastaks 2020 on heitkogused süsteemi alla kuuluvates tööstussektorites 21% madalamad kui aastal 2005.


Selle heitkoguste piirarvu piires eraldatakse ettevõtetele saastekvoote või saab neid enampakkumistelt osta. Ettevõtted võivad samuti kasutamata saastekvoote müüa. Kvootide arvu piiramine kindlustab, et neil on väärtus ja seeläbi premeerib süsteem ettevõtteid, mis investeerivad heitkoguste vähendamisse.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), esimene lugemine