Euroopa Parlament alustab 2014. aasta valimiste teavituskampaaniat 

Pressiteade 
 
 

.

Ametlik 2014. aasta valimiseelne periood algab täna, 10. septembril, kui Euroopa Parlament algatab oma teavituskampaania, mis kestab kuni Euroopa Parlamendi valimisteni ja Euroopa Komisjoni presidendi valimiseni.

"Ainuke viis, kuidas tagada EL otsuste legitiimisus ning neid mõjutada, on Euroopa Parlamendi kaudu," rõhutas Anni Podimata (S&D, EL), üks kahest EP asepresidendist, kes vastutab kommunikatsiooni eest. "On tekkinud ettekujutus, et ELi poliitilised otsused praeguse majanduskriisi ajal pole olnud täielikult legitiimsed. Inimestel, ELi valijatel, on ainuõiguslik võimalus otsustada poliitilise enamuse üle Euroopa Parlamendis, mis annab suuna seaduste loomisele, halbade poliitikate vaidlustamisele ja arutelu suundade kujundamisele valimistele järgneval viiel aastal."

"Euroopa Parlament on ELi kodanike koda - meie oleme kodanike hääl EL otsustusprotsessis," rõhutas teine EP asepresident kommunikatsiooni valdkonnas, Othmar Karas (EPP, AT). See kampaania kestab Euroopa Parlamendi valimisteni, aga ka pärast seda, kuni Euroopa Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi ning kiidab heaks Euroopa Komisjoni poliitilise agenda."

Suurem osa seaduseid valmib täna EL tasandil, mis teeb Euroopa Parlamendist vähemalt sama mõjuka institutsiooni kui seda on riiklikud parlamendid. Valijad peavad seega teadma, millised otsused võetakse vastu "Brüsselis" (või Strasbourgis) ja kuidas mõjutada neid otsuseid.

Kampaania koosneb neljast osast. Esimene osa algab nüüd, kampaaniat läbiva lähenemise "ACT.REACT.IMPACT", Eestis: „Osale.Otsusta.Mõjuta” tutvustamisega. Selle osa eesmärgiks on selgitada Euroopa Parlamendi uusi volitusi ja nende mõju EL kodanikele.

Teises osas, mis kestab oktoobrist kuni 2014. aasta veebruarini, kajastatakse erinevates EL linnades peetavate interaktiivsete ürituste kaudu viit põhiteemat, mis on seotud majanduse, töökohtade, elukvaliteedi, raha ja ELi rolliga maailmas.

Kolmas osa, EL valimiskampaania, algab veebruaris. Valimiskampaania keskendub 22.-25. maini toimuvatele Euroopa Parlamendi valimistele. Need kuupäevad lisatakse logole valimiste lähenedes.

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi keskendub kampaania neljas osa valitud Euroopa Parlamendi koosseisu tutvustamisele, Euroopa Komisjoni presidendi valimisele Euroopa Parlamendi poolt ning Euroopa Komisjoni ametisse määramisele.

Logo koos tekstiga "ACT. REACT. IMPACT”/„Osale.Otsusta.Mõjuta” rõhutab, et EL valijad saavad valimiskasti kaudu oma võimu teostada ning EL tulevikusuuna üle otsustada.