Kildagaas: uued projektid peavad läbima keskkonnamõju hindamise  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
©Belga/AFP/G.Fuller  

Kolmapäeval hääletas Euroopa Parlament eelnõu poolt, millega lisataks keskkonnamõju hindamise nõue mittetraditsiooniliste süsivesinikuallikate hüdraulilise purustamise ja kaevandamise puhul. Saadikud soovivad tugevdada meetmeid huvide konflikti ärahoidmiseks ning avalikkusega konsulteerimiseks.


"Oleme muutmas seda võtmelise tähendusega seadust, et viia see kooskõlasse Euroopa uute prioriteetidega, nagu maavarade kasutamine ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine. Hüdrauliline purustamine tekitab muret. Me sätestame selged kriteeriumid huvide konfliktide vältimiseks ja avalikkuse kaasamiseks," ütles raportöör Andrea Zanoni (ALDE, IT), kes sai täiskogul mandaadi läbirääkimiste alustamiseks EL Nõukoguga, et saavuta esimese lugemise kokkulepe (332 poolt, 311 vastu, 14 erapooletut)

Keskkonnamõju hindamise direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad nii riiklikud kui ka eraprojektid. Direktiiv sätestab teatud kriteerimid, sh pädevatele asutustele projektide hindamiseks vajalike andmete esitamise kohta. Direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad erinevat liiki projektid, alates sildade, sadamate, maanteede ja prügilate ehitamisest kuni kodulindude või sigade suurfarmideni.

Kildagaas: kohustuslikud keskkonnamõju hüdraulilise purustamise puhul

Kehtivate seaduste kohaldusalasse kuuluvad maagaasi ammutamise projektid suurusega alates 500,000 kuupmeetrit päevas. Paljud kildagaasi projektid on väiksema mahuga ja seetõttu ei rakendata neile keskkonnamõju hindamise kohustust. Saadikud soovivad, et keskkonnmõju hindamine oleks kohustuslik projekti suurusest sõltumata, seda kõikide mittetraditsiooniliste süsivesinikuallikate puhul (kildagaas ja põlevkiviõli, kinnisgaas, kivisöekihtides leiduv metaan).

Huvide konflikti ärahoidmine


Eelnõu sisaldab meetmeid, mille eesmärgiks on ära hoida huvide konflikte. Saadikute parandusettepanekute kohaselt peavad eksperdid, kes hindavad keskkonnamõju aruandeid olema pädevad, objektiivsed ning täitma ülesanded arendajast ja pädevatest asutustest täiesti sõltumatult.

Informatsioonile ligipääs

Saadikud soovivad sätestada meetmed avalikkuse informeerimiseks ja konsulteerimiseks.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine