Parlament kiitis heaks CO2 saastekvootide hinnatõusu toetava ettepaneku 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
©Belga/AFP/STR  

Teisipäeval kiitis täiskogu lõpphääletusel heaks ettepaneku CO2 kvootide enampakkumiste osaliseks ajutiseks külmutamiseks, et tõsta saastekvootide hindu ja ergutada seeläbi investeerimist madala süsinikusisaldusega lahendustesse. 2013. aasta juuli Euroopa Parlamendi täiskogul tehtud muudatustega ettepanek, mille eesmärgiks on tõhustada heitkogustega kauplemise süsteemi toimimist ja seeläbi vähendada CO2 heiteid, sätestab karmimad nõuded enampakkumiste peatamiseks.

Mul on hea meel, et suutsime veenda oma kolleege, et enampakkumiste ajutine külmutamine on absoluutselt vajalik, et heitkogustega kauplemise süsteem saaks saavutada oma eesmärgid,” ütles raportöör Matthias Groote (S&D, DE).


Heitkogustega kauplemise süsteem ei ole loodud selleks, et kahjustada meie tööstust. Vastupidi - süsteem premeerib innovatsiooni ja efektiivsust, aga ta peab andma selge hinnasignaali. Arutelud möödunud kuul toimunud kliimakonverentsil Varssavis näitasid, et heitkogustega kauplemise mehhanismid on jõudnud pöördelise tähtsusega faasi. Seetõttu on oluline, et laseme ELi heitkogustega kauplemise süsteemil saavutada küpsuse, lisas Groote.


Euroopa Parlamendi poolt esitatud ning liikmesriikide nõusoleku saanud muudatuste kohaselt võib Euroopa Komisjon erandjuhtudel muuta saastekvootide müügi ajastamist, kui mõjuanalüüsi kohaselt puudub "oluline oht", et ELi ettevõtted võivad liidu piirest ümber asuda. Euroopa Komisjon võib teha vaid ühe sellise kohanduse süsteemi rakendumise kolmandas faasis ning seda maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi puhul.


2005. aastal loodud heitkogustega kauplemise süsteem kinnitas heitkogustele lae, mida edaspidi langetatakse. 2020. aastaks on heitkogused süsteemi kuuluvates tööstussektorites 21% madalamad kui aastal 2005.


Heitkoguste piirarvu raames eraldatakse ettevõtetele saastekvoote või saab neid enampakkumistelt osta. Ettevõtted võivad samuti kasutamata saastekvoote müüa. Kvootide arvu piiramine kindlustab nende väärtuse ja seeläbi premeerib süsteem ettevõtteid, mis investeerivad heitkoguste vähendamisse.


Saastekvootide kasvav ülejääk, mille on põhjustanud majanduslangus ning liigne pakkumine on langetanud saastekvootide hindu madalamale kui nähti ette heitkogustega kauplemise süsteemi loomisel. Euroopa Komisjon tegi seetõttu ettepaneku osa saastekvootide enampakkumiste ajastamise kohta – osa CO2 kvootide enampakkumisi edasi lükata.


Edasised sammud


ELi Nõukogu hääletab eelnõu 16. ja 17. detsembril. Euroopa Komisjon rakendab seejärel saastekvootide turu korrigeerimise meetmed.