Plastikjäätmed: parlament lööb häirekella 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
©BELGA/EASYFOTOSTOCK/T.OLSON  

Teisipäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt tuleks aastaks 2020 keelata kõige ohtlikumad plastikained ja teatud tüüpi kilekotid. Ühtlasi peaks EL saadikute arvates paika panema siduvad eesmärgid plastikjäätmete taaskasutamiseks.

Vastuvõetud resolutsioonis rõhutatakse plastmaterjalide ohtlikkust keskkonnale, muuhulgas ELi jäätmealaste õigusaktide puuduliku rakendamise tõttu.


"Parlament on teinud ettepaneku kuidas tegeleda selle tohutu probleemiga, milleks on plastikjäätmete mõju keskkonnale ja tervisele. Ütlesime täna, et on vaja muuta halbu harjumusi ja arvet pidada toodete kohta tootmisest kuni lõpliku realiseerimiseni. Suunates need tooted niipalju kui võimalik ümbertöötlusesse aitame puhastada keskkonda, luues samas uusi töökohti", ütles raportöör Vittorio Prodi (S&D, IT).


Saadikud teevad ettepaneku kehtestada siduvad eesmärgid eri tüüpi plastjäätmete kogumiseks, sortimiseks ja ringlussevõtmiseks ning panna paika kohustuslikud ringlussevõetavuse kriteeriumid. Samuti tuleks kogumise, sortimise ja üldise jäätmekäitluse kriteeriumid ELi piires ühtlustada ning läbi vaadata plastikjäätmete kogumist reguleeriv pakendidirektiiv.


Saadikud paluvad Euroopa Komisjonil esitada 2014. aastaks ettepanekud, kuidas lõpetada 2020. aastaks järk-järgult ringlussevõtuks või taaskasutuseks sobivate jäätmete prügilasse ladustamine. Lisaks leiavad nad, et plastikjäätmeid tuleks kasutada energia tootmiseks vaid juhul, kui kõik ülejäänud võimalused on ammendunud.


Resolutsiooni kohaselt tuleks kõige ohtlikumad plastmaterjalid keelustada. Ühekordsetekilekottide kasutamist tuleks järsult vähendada ning võimaluse korral tuleks nende kasutamisest täielikult loobuda. Saadikud kutsuvad üles julgematele sammudele võitluses plastikjäätmete ebaseadusliku ekspordi ja prügilasse ladestamisega.


Saadikud toonitavad, et jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide täieliku rakendamisega oleks võimalik säästa aastas 72 miljardit eurot, suurendada ELi jäätmekäitlus- ja ringlussevõtusektori aastakäivet 42 miljardi euro võrra ning luua 2020. aastaks üle 400 000 uue töökoha.


Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon