Saadikud soovivad ühtset laadijat kõikidele mobiiltelefonidele 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Cell phone and different plugs from chargers - ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE  

Neljapäeval kiitsid saadikud heaks kehtiva raadioseadmete direktiivi muudatuste eelnõu, mille alusel tuleks välja töötada ühtsed laadijad kõigile ELis müüdavatele mobiiltelefonidele. Muudatuste osas on juba saavutatud kokkulepe ELi liikmesriikidega.

Neljapäeval kiitsid saadikud heaks kehtiva raadioseadmete direktiivi muudatuste eelnõu, mille alusel tuleks välja töötada ühtsed laadijad kõigile ELis müüdavatele mobiiltelefonidele. Muudatuste osas on juba saavutatud kokkulepe ELi liikmesriikidega.


"Olen eriti rahul, et suutsime sisse viia muudatused ühtse laadija kohta - see teenib nii tarbijate kui keskkonna huve," ütles raportöör Barbara Weiler (S&D, DE).


Direktiivi eelnõu sätestab ühtsed reeglid raadioseadmete, sh mobiiltelefonide ja modemite turule viimiseks. Muudatuste eesmärk on kaasajastada reegleid võttes arvesse erinevate uute raadioseadmete hulka.


Saadikute arvates tuleb tarbija huvisid ja keskkonda silmas pidades teha  suuremaid jõupingutusi, et töötada konkreetsete raadioseadmete, sh mobiiltelefonide  jaoks välja ühtsed laadijad.


Saadikute poolt sisse viidud muudatuste kohaselt tuleks teatavatesse kategooriatesse kuuluvad raadioseadmed konstrueerida selliselt, et neil oleks  koostalitlusvõime ühtsete laadijatega. Samas jääb vastuvõetud teksti kohaselt Euroopa Komisjoni otsustada, millised raadioseadmed sellele nõudele peavad vastama.


Parlament toetas samuti sätteid, mis annaksid ametivõimudele lisavahendid järelevalve teostamiseks, et tuvastada tooteid, mis ei vasta parandatud ohutusnõuetele. Kasutades liikmesriikide poolt edastatavat infot, selgitab Euroopa Komisjon välja millised raadioseadmete kategooriad tuleb enne turule laskmist registreerida.


Edasised sammud


Parlamendi toetuse saanud eelnõu tuleb veel ametlikult heaks kiita ELi Nõukogu poolt. Liikmesriigid peavad uued reeglid jõustama kahe aasta jooksul, tootjatel on sellest hetkest uute nõuete täitmiseks veel aasta.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe