Jaga seda lehte: 

Jerusalem should be the capital of both states, Palestine and Israël  

Kolmapäeval vastuvõetud resolutsioonis "toetab Euroopa Parlament põhimõtteliselt Palestiina riikluse tunnustamist ja kahe riigi lahendust ning on kindlalt seisukohal, et see peaks toimuma koos rahukõneluste edenemisega, mida tuleks soodustada". Selleks, et toetada Lähis-Ida rahuprotsessi, otsustas parlament käivitada algatuse „Parlamendiliikmed rahu eest”, mille eesmärk on koondada eri erakondi esindavaid Euroopa, Iisraeli ja Palestiina parlamendiliikmeid.

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina riikluse tunnustamise kohta

 

 

Kolmapäeval vastuvõetud resolutsioonis "toetab Euroopa Parlament põhimõtteliselt Palestiina riikluse tunnustamist ja kahe riigi lahendust ning on kindlalt seisukohal, et see peaks toimuma koos rahukõneluste edenemisega, mida tuleks soodustada". Selleks, et toetada Lähis-Ida rahuprotsessi, otsustas parlament käivitada algatuse „Parlamendiliikmed rahu eest”, mille eesmärk on koondada eri erakondi esindavaid Euroopa, Iisraeli ja Palestiina parlamendiliikmeid.


Resolutsioonis kinnitatakse kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on kummagi riigi pealinn ning Iisraeli riik ning  iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, lähtudes enesemääramise õigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust.


Resolutsiooni esitasid viis parlamendi fraktsiooni ja see võeti vastu häältega 498 poolt, 88 vastu, 111 erapooletut.


Saadikud mõistavad karmilt hukka kõik terrori- ja vägivallateod ning avaldavad kaastunnet ohvrite perekondadele.


Resolutsioonis rõhutatakse Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse mõjuvõimu kindlustamise tähtsust ja nõutakse, et kõik Palestiina rühmitised, teiste hulgas Hamas, ületaksid sisemised erimeelsused.


Samuti rõhutatakse resolutsioonis, et rahvusvahelise õiguse kohaselt on Iisraeli asundused ebaseaduslikud ja kutsuvad Euroopa Liitu võtma vastutuse ja tegutsema tõelise toimija ja vahendajana Lähis-Ida rahuprotsessis.