Saadikud: kilekottide kasutamist tuleb vähendada 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Teisipäeval täiskogu istungil vastu võetud eelnõu kohaselt peavad ELi liikmesriigid vähendama kõige laialdasemalt levinud ning enim keskkonda saastavate kilekottide kasutamist.

"Uued reeglid loovad tõelise win-win olukorra. Tegemist on väga suure keskkonnaprobleemiga. Miljardid kilekotid satuvad loodusesse töötlemata jäätmetena. Peame sellele lahenduse leidma” ütles raportöör Margrete Auken (Greens/EFA, DK), pärast seda kui parlament andis heakskiidu novembris ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppele.


Liikmesriigid peavad kasutama ühte kahest võimalusest:


  • võtma kasutusele meetmed, millega tagatakse, et 2019. aasta lõpuks ei ületa aastane keskmine tarbimine 90 ning 2025. aastaks 40 “õhukest plastkandekotti” inimese kohta, või
  • tagama 2018. aasta lõpuks, et õhukesi kilekotte ei anta tarbijale kaupade või toodete müügikohas tasuta.

Lisaks kohustab vastuvõetud tekst Euroopa Komisjoni analüüsima oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide kasutamise mõju keskkonnale ning vajadusel esitama meetmed, et vähendada nende kahjulikku mõju. 2017. aastaks peab Euroopa Komisjon esitama biolagunevate ja kompostitavate plastkandekottide märgistuse ettepanekud.


Taustainfo


Õhukesed kilekotid, mis on õhemad kui 50 mikronit, moodustavad suurema osa ELis kasutusel olevatest kilekottidest. Sellised kilekotte on raskem korduvalt kasutada, kui paksemaid kilekotte ning nad muutuvad seetõttu kiiremini jäätmeteks.


2010. aastal kasutas iga ELi kodanik hinnanguliselt 198 kilekotti, millest ligikaudu 90 protsenti olid õhemad kilekotid.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe

198  ; plastkandekotti, millest 90 protsenti moodustasid õhemad plastkandekotid, kasutas iga ELi kodanik 2010 aastal.

Jaga seda tsitaati: