Saadikud andsid heakskiidu 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise plaanile 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Hääletus varjupaigataotlejate ümberpaigutamise plaani üle - septembri täiskogu Brüsselis  

Neljapäeval andsid saadikud oma heakskiidu 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamisele Itaaliast, Kreekast ja Ungarist teistesse ELi liikmesriikidesse. Esimesele ELi nõukogu otsusele 40 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise kohta andsid saadikud heakskiidu 9. septembril.

Parlamendi kiire heakskiit 9. septembril Euroopa Komisjoni poolt esitatud kavale 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise kohta saadab teisipäeval, 22. septembril kohtuvatele ELi siseministritele selge sõnumi, et on aeg kiirelt tegutseda ja kokkuleppele jõuda.


Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks lisaks 40 000 varjupaigataotlejale, kelle Itaaliast, Kreekast ja Ungarist teistesse ELi liikmesriikidesse ümberpaigutamise otsus võeti vastu 14. septembril, ümber paigutada veel 120 000 taotlejat.


Parlament toetas Euroopa Komisjoni ettepanekut (seda muutmata) häältega 370 poolt, 134 vastu ja 52 erapooletut. Saadikud kiitsid lisaks heaks resolutsiooni (372 poolt, 124 vastu, 54 erapooletut), milles teavitasid nõukogu, et tänane ettepaneku heakskiitmine ei mõjuta parlamendi seisukohta, mille ta kujundab ,alalise ümberpaigutamise mehhanismi suhtes. See otsus langetatakse võrdsetel alustel liikmesriikidega kaasotsustusmenetluse korras.


Ungari on ümberpaigutamise vastu

 

EP kolmapäevasel istungjärgul toimunud arutelul teatas ELi nõukogu eesistujariigi Luksemburgi immigratsiooni ja varjupaigaküsimuste minister Jean Asselborn, et „esialgsesse ettepanekusse tuleb oluline muudatus: Ungari ei soovi, et teda loetaks nn eesliiniriigiks ja ei soovi seetõttu ümberpaigutamissüsteemis osaleda.“ „Parlament peab sellega oma arvamuses arvestama,“ lisas Asselborn.


 

Parlament toetab kohustuslikku jaotuskvooti

 

Varjupaigataotlejate ümberpaigutamine peaks toimuma vastavalt jaotuskvoodi ettepanekule, mille aluseks oleksid rahvaarv (koefitsient 40 %), SKP (koefitsient 40 %), varjupaigataotluste keskmine arv miljoni elaniku kohta (koefitsient 10%) ning töötuse määr (koefitsient 10 %) (tabel jaotusega liikmesriigiti).


Otsuse eelnõu kohaselt saaksid ümberpaigutamise sihtliikmesriigid iga ümber paigutatud isiku eest ühekordselt 6000 eurot, sh 50% eraldisest eelmaksena.

 

Solidaarsuse klausel

 

Otsuse ettepaneku kohaselt tuleb erandjuhtudel, kui liikmesriik teatab Euroopa Komisjonile, et ta ei suuda ajutiselt taotlejate ümberpaigutamises osaleda, tuleb tal panustada selle asemel rahaliselt ELi eelarvesse summas 0,002 % SKPst, millega toetatakse kõigi teiste liikmesriikide jõupingutusi kriisiolukorra ja nende tagajärgedega toimetulekuks.


Arutelu: saadikud kritiseerisid teravalt liikmesriikide võimetust tegutseda

 

Kolmapäevasel istungjärgul toimunud arutelul kritiseerisid saadikud teravalt ELi siseministreid võimetuse eest jõuda kokkuleppele 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise osas. Enamus saadikuid kutsusid liikmesriike üles ühiselt ja kiiresti kriisiga tegutsema ja üles ehitama toimiva alalise Euroopa varjupaiga ja rände süsteemi.


Enne hääletust teatas parlamendi president Martin Schulz, et saadab kirja praegusele ELi nõukogu presidendile Xavier Bettelile, milles palub parlamendi nimel, teha kättesaadavaks ELi rahalised vahendid, et aidata riike, mis on vastu võtnud suurema osa Süüria põgenikke: Liibanoni, Türgi ja Jordaania.

Debatt varjupaigataotlejate teemal (14.09.2015).  
Dimitris AVRAMOPOULOS ja Frans Timmermans