Neljapäeval kiitis parlament heaks seadusloome eelnõu, mille eesmärk on parandada töötajate vaba liikumist toetava töövahenduse võrgustiku (EURES) tööd, sh täiustada EURES tööotsingute portaali. Kehtivate reeglite täiendustega, mille osas on juba kokkulepe ELi Nõukoguga, pööratakse edaspidi rohkem tähelepanu piiriäärsetele regioonidele ja noortele.

Uuendatud portal peaks automaatselt kokku sobitama CVd ja töökuulutused.

Kõik riiklike tööturuasutuste avaldatavad töökuulutused on edaspidi kättesaadavad EURES portaali kaudu.


“Näeme suurt töötust mõnedes ELi riikides, samal ajal kui mujal on 2 miljonit täitmata töökohta vajalike oskustega töötajate puudumise tõttu. Uuendatud kasutajasõbralikum EURES muudab oluliselt lihtsamaks tööotsijatel sobivad töökuulutusi leida,” ütles Heinz K. Becker (EPP, AT).Portaali ja tugiteenuste kasutamine peab olema tööotsijatele tasuta, teenused peavad olema kõigile kättesaadavad ja nende osutamisel austatakse võrdse kohtlemise põhimõtet. Samuti tuleb puudega inimestele tagada juurdepääs EURESe portaalis sisalduvale teabele ja riigi tasandil kättesaadavatele tugiteenustele.


Parlamendi poolt sisse viidud muudatused lubavad edaspidi ka erasektori organisatsioonidel esitada taotlus EURES võrgustikuga liitumiseks, juhul kui nad pakuvad tugiteenuseid nii tööotsijatele kui tööandjatele.
Edasised sammud


Parlamendi poolt heaks kiidetud määruse eelnõu peab nüüd veel saama ametliku heakskiidu ELi Nõukogu poolt. Määrus hakkab kehtima seejärel pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja liikmesriikidel on kaks aastat selle rakendamiseksTaustainfo

1993.aastal loodud EURES on Euroopa Komisjoni, EL liikmesriikide, Šveitsi, Norra, Islandi ja Liechtensteini avalikke tööhõiveasutusi ja partnereid (tööhõiveagentuure, ametiühinguid ja tööandjate organisatsioone) ühendav koostöövõrgustik. Lisaks tööpakkumisi ja CVsid sisaldavale internetiportaalile on võrgustiku kaudu tööotsijatel ja tööandjatel võimalik nõu küsida ligi 1000 EURES-nõustajalt üle Euroopa.Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe


#employment #EURES

3,1%  ; ELi tööealisest elanikkonnast töötab teises liikmesriigis

Jaga seda tsitaati: