Saadikud toetavad dokumentide piiriülese esitamise korra lihtsustamist 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Neljapäeval andis parlament toetuse uutele ELi reeglitele, mis lihtsustavad teatud dokumentide nagu nt sünni- ja abielutunnistuste piiriülest esitamist, et edendada kodanike vaba liikumist ELis. Selleks, et vältida dokumentide tõlkimise vajadust, lisatakse edaspidi dokumentidele mitmekeelsed standardvormid.

"Rohkem kui 14 miljonit ELi kodanikku elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole. Abielludes, lapse sündi deklareerides või karistusregistrikande puudumist tõestades seisavad nad silmitsi koormavate menetlustega. Tänase hääletusega oleme teinud esimese sammu selliste bürokraatlike tõkete vähendamiseks," ütles raportöör, Mady Delvaux (S&D, LU).


Määrus lihtsustab teatud avalike dokumentide nagu nt tsiviilstaatust, vanemlust või rahvust tunnistavate dokumentide tunnustamist ELis.


Saadikud ja ELi Nõukogu lisasid dokumentide loetellu ka abieluvõimet või registreeritud koosellu astumise võimet puudutavad dokumendid. Samuti tunnustatakse tulevikus teistes liikmesriikides lihtsustatud korras dokumente, mis tõendavad, et antud isiku kohta ei ole tehtud karistusregistrisse kandeid.


Määrus hõlmab ka avalikke dokumente, mille esitamist võidakse nõuda kodanikelt, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, kui nad soovivad hääletada või kandideerida Euroopa Parlamendi või osaleda elukohajärgse liikmesriigi kohaliku omavalitsuse valimistel.


Selleks, et vältida vajadust tõlkida teatud dokumente ja vähendada sellega kodanike aega ja kulusid, kehtestatakse määrusega nõue lisada sündi, elusolekut, surma, abielu, registreeritud kooselu, elukohta, karistusregistrikande puudumist käsitlevatele dokumentidele mitmekeelsed standardvormid.Edasised sammud


Parlament kiitis heaks EP ja ELi Nõukogu vahel kokku lepitud määruse sõnastuse teksti. Määrus avaldatakse ELi Teatajas ja jõustub seejärel järk-järgult aastaks 2019.