Toodete energiatõhusus: saadikud soovivad paremat märgistust 

Pressiteade 
 
 
Saadikud soovivad ambitsioonikamat A-G energiatõhususe märgistust. ©AP Images/ European Union-EP  

Kolmapäeval toimunud hääletusel pooldasid EP saadikud uue rangema A kuni G skaala kehtestamist toodete energiatõhususe märgistuses. Enamik täna müüdavaid kodumasinaid vastavad 2010. aastal kehtestatud reeglite järgi A klassi nõuetele. Praeguses märgistuses lisatakse üha enam plusse (A+, A++, A+++). Saadikud leiavad, et rangemad nõuded looksid ühtlasi stiimuli energiatõhususe parandamiseks.

Saadikud kiitsid heaks parlamendi seisukoha läbirääkimisteks ELi Nõukoguga häältega 580 poolt, 52 vastu, 79 erapooletut.


Euroopa Parlamendi poolt toetuse saanud muudatuste kohaselt tuleks uus klassifikatsioon kehtestada 21 kuud kuni 6 aastat (olenevalt tooterühmast) pärast direktiivi jõustumist, et tagada ühtne A-G skaala.


Nõuded märgistele tuleks kehtestada viisil, mis võimaldaks nende 10-aastast kehtivust. Kvalifikatsiooni hilisem muutmine algatatakse juhul, kui 25% ELi turul müüdavatest toodetest kuulub kõrgeimasse energiatõhususklassi A või kui 50% ELi turul müüdavatest toodetest kuulub kahte kõrgeimasse energiatõhususklassi A ja B.


Klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse sellised nõuded, et märgise kehtestamise ajal ei tohiks ükski toode kuuluda energiaklassi A ja kiire tehnoloogia arenguga tooterühmade puhul ei tohiks märgise kehtestamise ajal ükski toode kuuluda energiaklassidesse A ja B.


Kui teatava tooterühma puhul ei tohi energiaklassi F või G mudeleid enam turule lasta, tuleks saadikute poolt hääletatud muudatuste kohaselt tähistada kõnealune klass märgisel halli värviga. Ülejäänud kõrgemate klasside jaoks tuleks säilitada märgise tavapärane värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni).


Toote etikettidel peaks olema trükitud toote energiaklassi märgis ja absoluutne energiatarbimine (kWh) aastas "või mis tahes muu sobiva ajavahemiku jooksul".


Mõõtmis- ja arvutusmeetodid ja katsetingimused nii tarnijate kui ka turujärelevalveasutuste puhul peaksid olema usaldusväärsed ning võimalikult lähedased tingimustele, milles keskmine tarbija antud toodet kasutab, lisavad saadikud.


Saadikud soovivad, et Euroopa Komisjon looks toodete andmebaasi, mis koosneb kahest erinevast liidesest: avalikust tarbija veebilehest ja nõuete täitmise liidesest, st platvormist, mida kasutavad turujärelevalveasutused.


Kasutatud tooted ja paiksete mootoritega käitatavad transpordivahendid, nt liftid, eskalaatorid ja konveierilindid, tuleks määruse kohaldusalast välja jätta.