Majapidamisseadmete energiamärgistuse lihtsustamine  

Pressiteade 
 
 
  • Uus A-G klassifikatsiooniskaala toodetele
  • Selgem teave tarbijatele
  • Uue märgistusega tooted 2019. aasta lõpust

Saadikud andsid rohelise tule energiamärgistuse määrusele, mis muudab majapidamisseadmete energiaklasside skaalat, lihtsustades tarbijatele sobiva energiaklassiga seadmete valimist.

Saadikud kiitsid heaks määruse ettepaneku, millega kehtestatakse tähtajad praegu kasutatavate energiaklasside A+, A++ ja A+++ asendamiseks skaalaga A–G, häältega 535 poolt, 46 vastu, 79 erapooletut.

                

Määruse eesmärk on luua selgem toodete energiaklassi märgistus, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke valikuid majapidamisseadmete ostmisel ja seeläbi vähendada energiatarbimist ning arveid. Sellega soovitakse samuti edendada innovatsiooni toodete arendamisel.

 

Tarbijatel peaks olema võimalik uue märgistusega tooteid näha poodides alates 2019. aasta lõpust.

 

Selleks, et käia kaasas tehnoloogia arenguga, on ette nähtud klassifikatsiooni ajakohastamine, juhul kui 30% ELi turul müüdavatest tooterühma toodetest kuulub energiatõhususe klassi “A” või kui 50 protsenti toodetest on “A” ja “B” klassifikatsiooniga.

 

Visuaalsetes reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides tuleks potentsiaalsetele klientidele esitada toote energiaklass ja skaala. Tarbijate teavitamiseks tuleb ELi liikmesriikides läbi viia teavituskampaaniad uue energiamärgistuse kohta.

 

Euroopa Komisjon peab looma toodete andmebaasi, mis võimaldab liikmesriikide turujärelevalveasutustel tagada märgistusnõuete täitmist ning internetportaali, mis annaks tarbijatele lisateavet toodete kohta.

 

Raportöör, Dario Tamburrano (EFDD, IT): “Kodanikud saavad selge, nutika, digitaalse süsteemi. Uued vahendid võimaldavad tarbijatel võrrelda tooteid oma harjumustega ja seeläbi teha oste teadlikumalt. Nutikad majapidamisseadmed mõõdavad seda, kui palju ja millal me tarbime ning aitavad parandada energiatõhusust.”