Piirikontrolli tõhustamine Euroopa piiridel 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Uus riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem lihtsustab reisimist ja tõhustab piirikontrolli ©AP Images/European Union-EP  

Kolmapäeval toetasid parlamendiliikmed ühtse elektroonilise süsteemi loomist kontrolli kiirendamiseks Schengeni ala välispiiridel ja kolmandate riikide reisijate registreerimiseks.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritakse kolmandate riikide reisijaid puudutav teave (näiteks nimi, sõrmejäljed, näokujutis, saabumise ja lahkumise koht). Seda tehakse nii viisat vajavate kui ka kuni 90 päeva ilma viisata reisida võivate isikute Schengeni alasse sisenemisel ja sealt väljumisel. Samuti registreeritakse süsteemis teave sisenemiskeeldude kohta.

 

Süsteem võimaldab paremini kontrollida, et lühiajalise viibimise lubatud perioodi (maksimaalselt 90 päeva iga 180-päevase perioodi jooksul) ei ületataks.

 

Nii kaotatakse praegune passide käsitsi tembeldamise süsteem ning kiirendatakse piiriületust ja hõlbustatakse lubatud perioodi ületajate ja identiteedipettuse tuvastamist.

 

Isikuandmeid säilitatakse süsteemis kolm aastat. Isikute kohta, kes on lubatud perioodi ületanud, säilitatakse teavet viis aastat. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kogutud isikuandmeid on lubatud kasutada selleks, et aidata kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele ja uurimisele.

 

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi salvestatud teave on kättesaadav piirikontrolliasutustele, viisasid väljastavatele asutustele ja Europolile.

 

Raportöör Agustín DÍAZ DE MERA: „Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi abil muudetakse piiriületus lihtsamaks ja ohutumaks. Samuti aitab see kaasa võltsidentiteeti  kasutavate terroristide ja teiste kurjategijate tuvastamisele.“

 

Edasised sammud

 

Süsteemi loomine, mille osas on juba kokkulepe ELi liikmesriikidega olemas, kiideti heaks 477 poolthäältega. Vastu oli 139 parlamendiliiget ja erapooletuks jäi 50. Süsteem hakkab toimima 2020. aastal.