Saadikud nõuavad glüfosaadi kasutamise keelustamist 2022. aasta lõpuks  

Pressiteade 
 
 
  • kohe tuleks keelustada kasutamine kodumajapidamistes
  • põllumajanduses tuleks kasutamine keelata aastaks 2022
  • Euroopa Komisjoni riskihindamised peaksid olema avalikud
  • ELi riigid hääletavad glüfosaadi litsentsi pikendamist kolmapäeval

 

Teisipäeval toetas parlament glüfosaadil põhinevate herbitsiidide täielikku keelustamist 2022. aasta lõpuks ja kohest kasutamise piiramist.

Parlament on vastu Euroopa Komisjoni ettepanekule pikendada vastuolulise herbitsiidi litsentsi veel 10 aastaks. Selle asemel soovivad parlamendiliikmed, et Euroopa Liit koostaks tegevuskava aine järkjärguliseks turult eemaldamiseks, alustades täieliku keelustamisega kodumajapidamistes. Samuti soovitakse aine keelustamist põllumajanduses, kui vajalikuks umbrohutõrjeks piisab bioloogilistest alternatiividest (st „integreeritud taimekaitsesüsteemidest“).

Glüfosaadi kasutamine tuleks täielikult keelustada 15. detsembriks 2022.

Mured seoses teadusliku hindamisega

ELi riskihindamine glüfosaadi litsentsi pikendamiseks on olnud vastuoluline. ÜRO Vähiuurimiskeskus, ELi Toiduohutusamet ja ELi Kemikaaliamet on jõudnud toimeaine ohutuse suhtes erinevatele järeldustele.

Resolutsioonis märgitakse, et avalikustatud glüfosaati sisaldava toote Roundup omaniku ja tootja Monsanto sisedokumendid seavad kahtluse alla mõningate ELi ohutushindamistes kasutatud uuringute usaldusväärsuse.

Parlamendiliikmed leiavad, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbi viidav teaduslik hindamine peaks põhinema üksnes sõltumatutel avaldatud uuringutel, mille on tellinud pädevad ametiasutused ja mis on läbinud vastastikuse eksperdihinnangu. Resolutsioonis lisatakse, et ELi vastavatele ametitele tuleks anda selleks piisavad vahendid.

Edasised sammud

Mittesiduv resolutsioon võeti vastu 355 poolthäälega.  204 parlamendiliiget oli vastu ja 111 jäi erapooletuks.  ELi liikmesriigid hääletavad Euroopa Komisjoni ettepanekut glüfosaadi turustamise litsentsi pikendamise kohta kolmapäeval.

Euroopa kodanikualgatus, milles nõutakse toimeaine keelustamist, on kogunud vähem kui aastaga rohkem kui miljon allkirja. Euroopa Parlamendis toimub novembris sel teemal avalik kuulamine.