Parlament kiitis heaks kaubanduse kaitsemeetmed ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
©AP Images/European Union-EP  

Kolmapäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks rangemad ELi reeglid võitluse tõhustamiseks dumpinghinnaga kolmandatest riikidest imporditava kauba vastu.

Esmakordselt maailmas nõuavad ELi kaubandusreeglid, et väljaspool ELi asuvad kaubanduspartnerid ja tootjad kohaldaks rahvusvahelisi töö- ja keskkonnastandardeid, et vältida dumpinghinnaga kaupade importimist. Reeglite eesmärk on tõhustada ELi töökohtade ja ettevõtete kaitsmist ebaõiglaselt odavate importkaupade eest kolmandatest riikidest, kus riik sekkub ulatuslikult majandusse.

Uued sätted:

  • Otsuste tegemisel kaubanduskaitse meetmete kohta arvestatakse ka sotsiaalse- ja keskkonnadumpingu mõju,
  • Euroopa Komisjon peab jälgima olukorda eksportivates riikides ja koostama üldsusele kättesaadavad aruanded. ELi ettevõtted võivad kaebuste esitamisel tugineda nendele Euroopa Komisjoni aruannetele,
  • ELi ettevõtetel ei ole täiendavat tõendamiskohustust dumpinguvastaste uurimiste puhul,
  • dumpinguvastase abinõu kasutamisel tuleb silmas pidada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate majandus- ja kaubandusalast eripära
  • uurimismenetluste käigus võivad tõendeid esitata kõik osapooled, sealhulgas ametiühingud.

Parlament kiitis heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel 3. oktoobril saavutatud kokkuleppe reeglite lõpliku sõnastuse osas.

EP rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange (S&D, DE): "Olen uhke saavutatud tulemuse üle. Oleme muutnud oma kaubanduskaitse tugevamaks ja taganud, et esmakordselt maailmas arvestab kaubanduskaitse seadusloome töö- ja keskkonnastandarditega. Oleme oma tööstustele andnud tulevikukindla süsteemi enda kaitsmiseks ebaausate kaubandustavade eest.“

 

Raportöör Salvatore Cicu (EPP, IT): “Täna ei aruta me seda kas Hiina on turumajanduslik riik või mitte, vaid seda kas meie Euroopa süsteem suudab ja peab looma kõigile võrdselt kehtivad reeglid ja kas need reeglid suudavad anda võrdsed võimalused kõigile. Vastus on jah, sest me vajame õiglast konkurentsi.“

 

 Edasised sammud


Uued reeglid jõustuvad pärast seda kui ELi Nõukogu on need ametlikult heaks kiitnud ja need avaldatakse ELi Teatajas.