EP on valmis Dublini reeglite reformi osas ELi valitsustega läbirääkimisi alustama 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Riik, kuhu varjupaigataotleja kõigepealt saabub, ei vastuta enam automaatselt varjupaigataotluse menetlemise eest
  • Kõik ELi riigid peaksid võtma õiglase vastutuse varjupaigataotlejate vastuvõtmise eest
  • Neid riike, kes keelduvad, ähvardab ELi rahastusest ilma jäämine

Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks oma seisukoha Dublini reeglite reformi puudutavateks läbirääkimisteks, et tagada varjupaigataotlejate õiglane jaotamine riikide vahel.

Neljapäeval täiskogul toimunud hääletusel andsid parlamendiliikmed toetuse  kodanikuvabaduste komisjoni poolt ette valmistatud EP seisukohale (390 parlamendiliiget hääletas seisukoha heakskiitmise poolt, 175 oli vastu ja 44 jäi erapooletuks). Parlament on nüüd valmis läbirääkimisi alustama niipea, kui ELi liikmesriigid on oma seisukoha vastu võtnud.

 

Nn Dublini reeglite muutmise eesmärk on kaotada praeguse süsteemi kitsaskohad ja tagada, et ELi riigid jagavad varjupaigataotlejate vastuvõtmise vastutust õiglaselt.

 

Vastavalt reformiettepanekutele ei vastuta riik, kuhu varjupaigataotleja kõigepealt saabub, enam automaatselt ja ainukesena tema varjupaigataotluse menetlemise eest. Selle asemel tuleb varjupaigataotlejad jaotada kõigi liikmesriikide vahel. Neid ELi riike, kes ei võta vastu oma osa varjupaigataotlejatest, ähvardab oht jääda ilma ELi rahastusest.

 

Lisateave parlamendi seisukoha kohta.

 

Raportöör Cecilia Wikström (ALDE, SE): „Kutsun ELi Nõukogu vastu võtma oma ühist seisukohta, et läbirääkimised saaksid alata ja uus Euroopa varjupaigasüsteem saaks toimima hakata niipea kui võimalik.“