Teisipäeval hommikul toimunud arutelul tunnustasid parlamendiliikmed ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Eesti edukalt läbi viidud ELi Nõukogu eesistumist.

EP president Antonio Tajani tänas Eesti eesistumist ja Eesti valitsust konstruktiivse koostöö eest ja selle eest, et eesistuja rõhutas Euroopa Parlamendi rolli ja positsiooni. „Sõnum, mida edastasite, on väga positiivne.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Eesti peaminister Jüri Ratas andis ülevaate kuus kuud kestnud Eesti ELi Nõukogu eesistumisest. Videosalvestis peaminister Ratase kõnest

 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker: „Soovin tänada Eesti peaministrit ja Eesti ametnikke suurepärase töö ja ühe paremini organiseeritud eesistumise eest. Eesti kinnitas veelkord, et väikeriigid on loomupäraselt konsensuse otsijad ja ühed parimad eesistujad.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Gunnar Hökmark (EPP, SE): „Usun, et kõigil on põhjust õnnitleda Eestit, Eesti valitsust ja Eesti kodanikke mitte ainult saavutuste eest eesistumise ajal, vaid ka selle eest, et suutsite tõestada, et ka väikeriigi rahvad võivad olla sama otsusekindlad kui suurrahvad. Olete võtnud digitaalvaldkonnas juhtohjad enda kätte ja loonud vundamendi järgmistele sammudele kaitse ja julgeoleku valdkonnas.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Josef Weidenholzer (S&D, AT): „Eesti sai ELi Nõukogu eesistumisega väga hästi hakkama ja  töö tulemuslikkuse abil õnnestus Eestil teha suurepärane kingitus oma 100. aastapäevaks. [...] Selja taha jäeti Brexiti varemed, leiti ühine lähenemine kaitseküsimustes, eelkõige toodi aga digitaalne tegevuskava tähelepanu keskmesse.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Ryszard Czarnecki (ECR, PL): „Tahan teid tänada selle eest, et pöörasite eesistumise ajal tähelepanu ka erinevustele Euroopas, vähemusrahvustele ning ELi idadimensioonile.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Guy Verhofstadt (ALDE, BE): „Õnnitlused eduka eesistumise puhul, see oli muljetavaldav saavutus! Paljud küsivad, kuidas Eesti suutis seda teha. Arvan, et olulist rolli mängib siin asjaolu, et Eestis kuuluvad liberaalid nii valitsusse kui opositsiooni. [...] Viime digitaalse tegevuskava ellu ja peaksime edasi liikuma ka ühtse regulaatori suunas.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, IE) „Ma tahaksin teid õnnitleda tehtud töö puhul. Hindan kõrgelt Eesti iseseisvust ja vabanemist Nõukogude Liidu alt, kuid olen pettunud teie seisukoha pärast Kataloonias toimunu teemal.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE): „Olete olnud professionaalsed [...] Need omadused, mitte riigi suurus, näitab eesistumise õnnestumist. Töötajate lähetamise ettepaneku osas astuti suur samm edasi, aga terve rida küsimusi ootavad lahendamist.“

Videosalvestis sõnavõtust

 

EFDD fraktsiooni nimel sõna võtnud Fabio Massimo Castaldo (IT) tunnustas Eestit edusammude eest digitaliseerimise valdkonnas. „Eesti on näidanud, et suurus ei ole oluline, vaid oluline on poliitiline visioon,“ ütles Castaldo.

Videosalvestis sõnavõtust