Piiriülese e-kaubanduse tõkete kaotamine 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Teisipäeval vastu võetud eeskirjadega keelustatakse põhjendamatu geoblokeerimine internetis hotellide, autorendi ja kontserdipiletite broneerimisel.

Uute eeskirjadega keelatakse interneti vahendusel tooteid ja teenuseid ostvate klientide juurdepääsu takistamine kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel.

 

Kaupleja ei tohi teiste liikmesriikide kliente hinna ja müügi üldtingimuste osas diskrimineerida kui ta:

  • müüb kaupu, mis tarnitakse liikmesriiki, kuhu kaupleja pakub kohaletoimetamist, või kaubale tullakse järele kliendiga kokku lepitud kohta (kauplejatel ei ole kohustust kaupu kõikidesse liikmesriikidesse kohale toimetada, aga klientidel peaks olema õigus kauplejaga kokkulepitud kohas kaup kätte saada);
  • pakub elektroonilisi  teenuseid, näiteks pilve- tulemüüri- ja andmebaasiteenuseid või veebimajutust;
  • osutab teenuseid, mida klient saab riigis, kus kaupleja tegutseb, näiteks pakub hotellimajutust, autorenti või pileteid spordiüritustele, muusikafestivalidele või lõbustusparkidesse.

 

Kauplejatel on jätkuvalt õigus otsustada, milliseid maksevahendeid nad aktsepteerivad , aga internetis oste sooritavate inimeste diskrimineerimine selle alusel, kus on välja antud nende krediit- või deebetkaardid, on edaspidi keelatud.

 

Määruse kohaldamisalast on välja jäetud autoriõigusega kaitstud teosed, näiteks muusika voogedastamine, e-raamatud, internetimängud ja tarkvara, ning audiovisuaal- ja transporditeenused. Samas lisasid parlamendi läbirääkijad läbivaatamisklausli, mis kohustab Euroopa Komisjoni kahe aasta jooksul hindama, kas määruse kohaldusala tuleks laiendada ka sellistele toodetele ja teenustele.

 

Raportöör Róża Thun (EPP, PL): "Uus geoblokeerimise lõpetamise määrus on oluline samm integreeritud ja konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu suunas, mis on tähtis  nii tarbijatele kui ettevõtjatele. See on verstapostiks võitluses tarbijate diskrimineerimise vastu rahvuse või asukoha alusel. Oleme tõestanud, et EL suudab oma kodanike jaoks vajalikke positiivseid konkreetseid muudatusi teha.”

 

Uued eeskirjad kiideti heaks 557 poolthäälega, vastu oli 89 parlamendiliiget ja 33 jäi erapooletuks.

 

Edasised sammud

 

Kokkulepe ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel põhjendamatu geoblokeerimise kaotamise kohta saavutati 20. novembril 2017. Pärast heakskiitu parlamendis vajab see nüüd ametlikku heakskiitu ELi Nõukogu poolt. Uued eeskirjad hakkavad kehtima üheksa kuud pärast nende avaldamist ELi Teatajas (s.t. enne 2018. aasta lõppu).