Parlamendiliikmed on mures vähenevast vaktsineerimisest tulenevate ohtude pärast rahvatervisele 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Uhe lapse täieliku vaktsiinipaketi hind on ajavahemikul 2001–2014 kasvanud 68 korda © AP Images/European Union-EP  

Vähenev avalikkuse usaldus vaktsineerimise suhtes on suur väljakutse, mis on juba mõjutamas rahvatervist, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Saadikud väljendavad muret, sest  epidemioloogilised andmed vaktsineerimise hetkeolukorra kohta näitavad, et vaktsiinide kasutamises, mis tagaks piisava kaitse, esinevad olulised lüngad.

 

Vaktsineerimisest hoidumine on juba kaasa toonud mitmes Euroopa riigis märkimisväärseid leetrite puhanguid, nenditakse resolutsioonis.

 

Saadikud  juhivad tähelepanu sellele, et vaktsiine kontrollitakse rangelt mitmes etapis toimuvate uuringutega.

 

EP liikmed väljendavad heameelt selle üle, et peatselt käivitub ELi tervishoiuprogrammist kaasrahastatav ühismeede, mille eesmärk on suurendada vaktsineerituse taset. Nad kutsuvad Euroopa Komisjoni üles jätkuvalt toetama riikide pingutusi, mille eesmärk on suurendada vaktsineerituse ulatust, ja võimaldama paremini koordineeritud vaktsineerimise ajakava koostamist kogu ELis.

 

Suurendada läbipaistvust usalduse taastamiseks

 

Vaktsiinide tootmise ja hindamise suurem läbipaistvus ning nende võimalike kõrvalmõjude uurimise sõltumatute programmide rahastamine aitaks taastada usaldust vaktsineerimise vastu, ütlevad saadikud.

 

Resolutsiooni kohaselt peaksid teadlased teatama mis tahes huvide konfliktist ja huvide konfliktiga teadlased tuleks jätta hindamiskomisjonidest välja.

 

Parlamendiliikmed nõuavad Euroopa Ravimiameti hindamiskomisjoni arutelude konfidentsiaalsuse tühistamist ja teevad ettepaneku avalikustada teadus- ja kliinilised andmed, mis on hindamiskomisjoni järelduste aluseks.

 

Samuti on vaja hõlbustada faktilist ja teaduspõhist dialoogi kodanikuühiskonnaga, et võidelda ebausaldusväärse, eksitava ja ebateadusliku vaktsineerimisalase teabe vastu, lisavad nad.

 

Ühised hanked

 

Saadikud leiavad, et on põhjendamatu, et ühe lapse täieliku vaktsiinipaketi hind, isegi kõige madalamate maailmaturu hindade korral, on ajavahemikul 2001–2014 kasvanud 68 korda. Resolutsioonis avaldatakse toetust ühishanke kokkuleppele, mis annab liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile raamistiku vaktsiinide ühiseks hankimiseks, et selle kaudu ühendada liikmesriikide ostujõu.