Parlamendiliikmed nõuavad loomkatsete üldist keelustamist kosmeetikatööstuses 

Pressiteade 
 
 
Loomkatsed kosmeetikatööstuses on keelatud ELis aga jätkuvalt lubatud paljudes maailma riikides ©AP Images/European Union-EP  
  • 80 % maailma riikidest lubab jätkuvalt loomadel katsetatud kosmeetikatoodete turustamist
  • ELi keeld ei ole ohtu seadnud kosmeetikasektori arengut

EL peaks rakendama diplomaatilist survet, et kehtestada globaalne keeld loomkatsetele kosmeetikatööstuses enne 2023. aastat, ütlevad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Kuigi ELis on 2013. aastast alates keelatud selliste kosmeetikatoodete turustamine, mille puhul on kasutatud loomkatseid, ei ole see kahele miljonile inimesele tööd pakkuva kosmeetikasektori arengut ohtu seadnud. Samas lubab ligikaudu 80 % maailma riikidest siiani loomkatseid ja loomadel katsetatud kosmeetikatoodete turustamist, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

 

Terviklike andmete puudumine kosmeetikatoodete kohta, mis on Euroopa Liitu imporditud loomkatseid lubavatest kolmandatest riikidest, on jätkuvalt tõsine probleem ja ELi süsteemis on õiguslüngad, mis võimaldavad väljaspool ELi loomadel katsetatud kosmeetikatooteid ELi turule lasta, rõhutavad saadikud.

ELi institutsioonid peavad tagama, et   siseturule lastud tooteid pole  kolmandates riikides loomade peal katsetatud, nõuavad parlamendiliikmed.

 

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid kasutama diplomaatilisi võrgustikke, et luua tugev ja laiapõhjaline koalitsioon, mis toetab  kosmeetikatööstuses loomkatsete üldist keelustamist puudutavat ÜRO raamistikku. Keeld peaks jõustuma enne 2023. aastat, ütlevad parlamendiliikmed.

 

Käimasolevad kaubandusläbirääkimised ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjad ei tohi nõrgendada ELi poolset loomkatsete keeldu kosmeetikatööstuses, lisavad nad.