Parlament kiitis heaks droonide ohutuseeskirjad  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Parlament kiitis teisipäeval heaks uued droonide ohutuseeskirjad - ©AP Images/European Union-EP  

Parlamendiliikmed kiitsid teisipäeval heaks uued droonide ohutuseeskirjad.

Teisipäeval kiitis parlament heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel 2017. aasta novembris saavutatud kokkuleppe, millega kehtestatakse uued ELi tasandi ohutuseeskirjad droonidele. Seni on valdava osa droonide kohta kehtinud vaid riiklikud eeskirjad.

 

Uute eeskirjade kohaselt tuleb droonid projekteerida ja konstrueerida nii, et neid kasutades ei seata ohtu inimesi või teisi õhusõidukeid. Sõltuvalt droonide  riskiastmest, mis on seotud näiteks  nende  kaalu või lennuks kasutatava piirkonnaga, peab osa neist  olema varustatud  täiendavate ohutust puudutavate funktsioonidega, mis  lubavad näiteks automaatset maandumist või võimaldavad droonidel iseseisvalt vältida kokkupõrkeid teiste õhusõidukitega.

 

Kasutajad peavad suutma tagada droonide ohutuse ning peavad olema kursis kõikide nendele kehtivate reeglitega.  See tähendab, et osa  kasutajaid peab  tulevikus läbima eraldi koolituse.

 

Selleks, et võimaldada tuvastada droonide kasutajaid, tuleb nad registreerida siseriiklikus registreerimissüsteemis. See nõue ei kehti kõige väiksemate droonide kasutajate puhul.

 

Nende eeskirjade põhjal peab Euroopa Komisjon lähiajal välja töötama detailsemad juhised, mis puudutavad näiteks droonide maksimaalset lennukõrgust, sertifitseerimismenetlusi, registreerimis- ja koolitusnõudeid ja ohutust puudutavaid funktsioone.

 

Kaasaegsemad lennundusohutusreeglid

 

Lisaks droonidele ELi eeskirjade kehtestamisele kaasajastatakse tsiviillennunduse ELi eeskirju, muutes need paindlikumaks ja riskipõhiseks.

Muuhulgas tõhustatakse ka koostööd liikmesriikide ja ELi lennundusohutusameti vahel, et võimaldada paremat konfliktipiirkondade kohal toimuvate lendude riskide hindamist.  Euroopa Komisjonil palutakse välja töötada standardid hättasattunud õhusõidukite pardasalvesti andmete reaalajas ülekandmiseks, et kiirendada reageerimist hädaolukordades.

 

Edasised sammud

 

Uued eeskirjad vajavad nüüd lõplikku heakskiitu ELi Nõukogu poolt.