Euroopa Parlament kutsub Venemaad üles lõpetama Gruusia territooriumi okupeerimise 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Venemaa peab lõpetama Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Lõuna-Osseetia alade okupatsiooni ja austama Gruusia territoriaalset terviklikkust, nõuavad saadikud.

  • Parlamendiliikmed toetavad Gruusia territoriaalset terviklikkust 
  • Nad kutsuvad Venemaad üles välja viima oma väed Gruusia aladelt  
  • EL on valmis kaasa aitama Venemaa-Gruusia konflikti lahendamisele  

Kümme aastat pärast Venemaa sõjalist agressiooni Gruusia vastu 2008. aasta augustis jätkab Venemaa Föderatsioon endiselt Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Lõuna-Osseetia alade ebaseaduslikku okupeerimist, õõnestades sellega rahvusvahelist õigust ja reeglitel põhinevat rahvusvahelist süsteemi, nendivad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Nad viitavad samuti asjaolule, et Poola, Eesti, Leedu, Läti ja Ukraina juhtide erakorralised külastused Gruusiasse olid üheks peamiseks teguriks, mis peatas Venemaa edasiliikumise Thbilisi peale ning aitas ELi nõukogu eesistujal Prantsusmaal relvarahu vahendada.

Saadikud avaldavad muret, et Venemaa keeldub täielikult rakendamast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet ja tugevdab pidevalt oma ebaseaduslikku sõjalist kohalolekut okupeeritud Gruusia aladel.

 

EP liikmed  kordavad oma toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ja nõuavad, et Venemaa tühistaks otsuse tunnustada Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Lõuna-Osseetia alade nn iseseisvust.

 

Venemaa peab Gruusia territooriumilt välja viima oma relvajõud ja võimaldama ELi vaatlusmissioonile ligipääsu okupeeritud aladele, rõhutatakse resolutsioonis. Peatada tuleb administratiivpiiri edasine nn piiristamine, mida püütakse saavutada okastraataedade ja muude kunstlike tõkete paigaldamisega.

 

Parlamendiliikmed kinnitavad, et EL on valmis kaasa aitama  Venemaa-Gruusia konflikti rahumeelsele lahendamisele ning kasutama selleks kõiki ELi käsutuses olevaid vahendeid, kaasa arvatud Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud ELi eriesindajat, tegevust Genfi rahvusvaheliste kõneluste kaaseesistujana ja ELi vaatlusmissiooni Gruusias.

 

 

Parlamendi väliskomisjoni esimees David McAllister (EPP, DE): “See on külmutatud konflikt, aga sellest ei peaks saama unustatud konflikt. Konflikti lahendamiseks peab Venemaa tunnistama kõiki relvarahukokkuleppe sätteid, lõpetama nn piiristamise, hoiduma edasisest laienemisest Gruusia territooriumile ja lubama kõigi Gruusia riigisiseste põgenike koju naasmist.“